Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų konkursas


2018-aisiais minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Prisidedamas prie minėjimo programos įgyvendinimo, Lietuvos kino centras parėmė 12 filmų gamybą, skirtų valstybės atkūrimo šimtmetį paminėti:

 • „Švelnūs kariai“ (gamintojas VšĮ „Moonmakers“). Tai dokumentinis režisierės Marijos Stonytės filmas apie moteriškumo susitikimą su kieta kareiviška regula ir moters atsidūrimą tradiciškai vyriškoje profesijoje.
 • „L komanda“ (gamintojas VšĮ „360 laipsnių fimai“). Filmo režisierius Andrius Lekavičius dokumentiniame filme ketina papasakoti apie pirmąjį Lietuvos specialiosios paskirties būrį, 1991-1992 metais tapusį atkuriamos Lietuvos kariuomenės elitu.
 • „Naujoji Baltijos banga“ (gamintojas UAB „Ultra Nominum“). Tai dokumentinis režisieriaus Audriaus Stonio ir režisierės iš Latvijos Kristine Briede bendras filmas skirtas poetinės dokumentikos pradininkams ir jų ypatingos kino kalbos susiformavimui sovietmetyje.
 • „Kelionės į Lietuvą“ (gamintojas UAB „Ultra Nominum“). Dokumentiniame režisierės Ramunės Rakauskaitės filme bus nostalgiškai ir šmaikščiai pasakojama apie pirmąsias Amerikos lietuvių akistatas su sovietine Lietuva, užfiksuotas mėgėjiško kino juostose, fotografijose ar prisiminimuose.
 • „Tas žodis – Lituanie“ (gamintojas VšĮ „Ketvirta versija“). Dokumentinio režisierės Martinos Jablonskytės-Gelucevičienės filmo idėja − iliustratyviai nupasakoti Lietuvos delegacijos vaidmenį Paryžiaus taikos konferencijos metu 1919 metais.
 • „Greimas. Varžtų sistema“ (gamintojas VšĮ „Filmų KOPA“). Šiame dokumentiniame režisieriaus Sauliaus Beržinio bus pasakojama apie pasaulinio garso mokslininką ir intelektualą Algirdą Julių Greimą, kurio 100 metų gimimo metines sueis 2018 metais.
 • Purpurinis rūkas“ (gamintojas VšĮ „Studija 2“). Tai režisieriaus Raimundo Banionio vaidybinis filmas apie dramatišką pagrindinio veikėjo istoriją pokario Lietuvoje. Filme vystoma tikros ir skaudžios savo žmogiškumu persmelkiančios kaltės ir atgailos tema.
 • Corcovado Borealis“ (gamintojas VšĮ „Čiobreliai“). Šiame režisieriaus Karolio Kaupinio vaidybiniame filme bus pasakojama apie tarpukario geografijos profesorių ir jo pastangas įtikinti šalies vyriausybę kuo greičiau sukurti atsarginę valstybę užjuryje taip tikintis išgelbėti šalį nuo pražūties.
 • Angelų takais“ (gamintojas „Okta“). Tai trumpametražis animacinis režisierės Kristinos Buožytės virtualiosios realybės projektas, kuriame skambant M. K. Čiurlionio muzikai žiūrovas bus perkeltas į autoriaus paveikslų trimatę erdvę.
 • Šviesa“ (gamintojas  „Doctor Anima“). Animaciniame trumpametražiame režisieriaus Gedimino Šiaulio filme simboliniais vaizdais bus nupasakojamas gimtojo žodžio kelias – knygnešių pasiaukojimas, trėmimų į Sibirą banga bei kova už nepriklausomybę.
 • Nijolė. Antanas. Lietuva“ (gamintojas VšĮ „Just a moment“). Tai dokumentinis režisierių Maria Cecilia Reyes ir Sandro Bozzolo filmas apie lietuvių kilmės filosofą, matematiką ir politiką Antaną Mockų ir jo motiną, menininkę Nijolę Šivickas ir jų išgyvenimus atvykus į Lietuvą.
 • Europos parkas. Pradžia“ (gamintojas. VšĮ „Dokumentika“). Režisierius Algirdas Tarvydas televizinės meninės dokumentikos filme, pasitelkdamas archyvinius kadrus ketina papasakoti, kokioje politinėje atmosferoje buvo dedami „Europos parko“ įkūrimo pamatai.

Dėmesio: Tai nėra galutiniai Valstybės atkūrimo šimtmečio konkurso rezultatai, šiuo metu vyksta svarstymai dėl papildomo konkurso paraiškų. Kuriems kino projektams bus suteiktas finansavimas, paaiškės netrukus.