Parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimas


Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėse, kurias tvirtina kultūros ministras, nustatomi reikalavimai paraiškoms, paraiškų vertinimo kriterijai, svarstymo procedūros, finansavimo intensyvumai, finansavimo skyrimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarka.

Vadovaujantis taisyklėmis gali būti finansuojami šių kategorijų projektai:
1. vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
2. vaidybinio trumpametražio filmo gamyba;
3. dokumentinio ilgametražio filmo gamyba;
4. dokumentinio trumpametražio filmo gamyba;
5. animacinio ilgametražio filmo gamyba;
6. animacinio trumpametražio filmo gamyba;
7. pirmojo trumpametražio filmo gamyba;
8. debiutinio filmo gamyba;
9. mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
10. televizinės meninės dokumentikos gamyba;
11. interaktyvaus projekto parengiamieji darbai ir gamyba;
12. mažumos bendra gamyba;
13. tęstinės gamybos statusą turinčio filmo gamyba
14. filmo parengiamieji darbai.

Kiekvienos kategorijos projektai vertinami atskirai.
Tęstinės gamybos projektas gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip dvejus biudžetinius metus.

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėse apibrėžta, kad valstybinis finansavimas fimo gamybos projektams negali viršyti 50 proc., bendros filmo gamybos projektams – 60 proc., bendros filmo gamybos projektams kai dalyvauja filmų gamintojai iš Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto sąraše nurodytų besivystančių šalių – 75 proc., eksperimentinio filmo, mažo biudžeto filmo, debiutinio filmo, mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamybos projektams – 75 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos.

LKC skiriamas finansavimas projektams negali viršyti LKC direktoriaus nustatomų didžiausių galimų finansavimo sumų.

Filmo gamybos projekto vykdytojas gali ne daugiau nei 20 proc. skirto finansavimo išleisti ne Lietuvos Respublikoje. Mažumos bendros gamybos projekto vykdytojas privalo visą LKC skirtą finansavimą išleisti Lietuvoje.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra filmų gamyba.

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt