Stipendijų skyrimo tvarkos aprašas


INDIVIDUALIOS STIPENDIJOS
Paraiškos individualiai stipendijai priimamos kartą per metus, lapkričio mėn. apie jų priėmimo sąlygas paskelbus Lietuvos kino centro interneto svetainėje.

EDUKACINĖS STIPENDIJOS
Paraiškos edukacinei stipendijai gauti priimamos nuolat, bet ne vėliau nei likus 15 darbo dienų iki renginio pradžios datos, nurodytos paraiškoje.

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas (2018-05-10 redakcija)

Atkreipiame dėmesį, kad kompiuteriu užpildytos paraiškos ir ataskaitos pateikiamos Lietuvos kino centro elektroniniu paštu info@lkc.lt, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu. Patarimus dėl elektroninio parašo įsigijimo rasite čia.

Ataskaitą už gautą stipendiją privaloma pateikti per vieną mėnesį nuo stipendijos mokėjimo sutartyje nurodyto veiklos vykdymo  laikotarpio pabaigos.

Kartu su ataskaita už gautą individualią stipendiją privalomai pateikiami veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (filmo scenarijaus pirmoji versija arba TV dramos serialo pirmos serijos scenarijus, vykdytų tyrimų medžiaga, sukurto straipsnio (-ių), mokomosios medžiagos ar kitų publikacijų dokumentacija fotografijų, video, tekstų ar kita forma ir pan.).

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistė Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.