Stipendijų skyrimo ir paraiškų vertinimo tvarkos aprašai


Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas (2017-12-09 redakcija)

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo tvarkos aprašas

Prašome atkreipti dėmesį, kad per vieną mėnesį nuo stipendijos mokėjimo sutartyje nurodyto veiklos vykdymo  laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 10 d., privaloma pateikti ataskaitą už gautą stipendiją.

Kartu su ataskaita už gautą individualią stipendiją privalomai pateikiami veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (scenarijus, vykdytų tyrimų medžiaga, sukurto straipsnio, mokomosios medžiagos ar kitų publikacijų dokumentacija fotografijų, video, tekstų ar kita forma ir pan.).

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistai:

Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt;
Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.