Stipendijų skyrimo ir paraiškų vertinimo tvarkos aprašai


DĖMESIO! Informuojame, kad nuo balandžio 1 d. Kino taryba pertvarkoma į atskirų kino sričių ekspertų komisijas. Šiuo metu vykstant pasikeitimo procesams paraiškos edukacinei stipendijai gauti yra priimamos kaip įprasta, tačiau sprendimai dėl šių stipendijų skyrimo gali vėluoti, priklausomai nuo to, kaip sklandžiai vyks Kino tarybos pertvarkymas į ekspertų komisijas. Tikimasi, kad nauja paraiškų edukacinei stipendijai gauti vertinimo ekspertų komisija galėtų pradėti darbą šio mėnesio pabaigoje, jei prašomu terminu Kultūros ministerija patvirtins dokumentus, reglamentuojančius šių ekspertų veiklą.

Dėkojame už kantrybę šiuo pereinamuoju laikotarpiu.

———–
INDIVIDUALIOS STIPENDIJOS
Paraiškos individualiai stipendijai priimamos kartą per metus, lapkričio mėn.  apie jų priėmimo sąlygas paskelbus Lietuvos kino centro interneto svetainėje.

EDUKACINĖS STIPENDIJOS
Paraiškos edukacinei stipendijai gauti priimamos nuolat, bet ne vėliau nei likus 15 darbo dienų iki renginio pradžios datos, nurodytos paraiškoje.

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas (2017-12-09 redakcija)

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo tvarkos aprašas

Prašome atkreipti dėmesį, kad per vieną mėnesį nuo stipendijos mokėjimo sutartyje nurodyto veiklos vykdymo  laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 10 d., privaloma pateikti ataskaitą už gautą stipendiją.

Kartu su ataskaita už gautą individualią stipendiją privalomai pateikiami veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (scenarijus, vykdytų tyrimų medžiaga, sukurto straipsnio, mokomosios medžiagos ar kitų publikacijų dokumentacija fotografijų, video, tekstų ar kita forma ir pan.).

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistė Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.