Stipendijų skyrimo tvarkos aprašas


INDIVIDUALIOS STIPENDIJOS
Individuali stipendija skiriama individualiai kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti: filmo scenarijaus pirmajai versijai arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti; dokumentinio kino projekto tiriamajam darbui ir išplėstinei scenarijaus traktuotei rašyti; animatiko sukūrimui; vykdyti tyrimus kino ar Lietuvos kino istorijos srityse; rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas.
Paraiškos priimamos kartą per metus, lapkričio mėn. apie jų priėmimo sąlygas paskelbus Lietuvos kino centro interneto svetainėje.

EDUKACINĖS STIPENDIJOS
Edukacinė stipendija skiriama kino kultūros ar meno kūrėjų dalyvavimui veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti mokymų programose. Paraiškos stipendijai gauti priimamos nuolat, bet ne vėliau nei likus 1
3 darbo dienų iki renginio pradžios datos, nurodytos kvietime į atitinkamą profesinio meistriškumo renginį, (išskyrus atvejus, kai oficialus kvietimas dalyvauti renginyje yra gautas vėliau nei 13 darbo dienų iki renginio).

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas  (2021-06-22 redakcija)

Atkreipiame dėmesį, kad kompiuteriu užpildytos paraiškos ir ataskaitos su priedais bei pridedamais dokumentais pateikiami LKC kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu Lietuvos kino centro elektroniniu paštu info@lkc.lt, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu. Patarimus dėl elektroninio parašo įsigijimo rasite čia.

Ataskaitą už gautą stipendiją privaloma pateikti per vieną mėnesį nuo stipendijos mokėjimo sutartyje nurodyto veiklos vykdymo  laikotarpio pabaigos.

Kartu su ataskaita už gautą individualią stipendiją privalomai pateikiami veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (filmo scenarijaus pirmoji versija arba TV dramos serialo pirmos serijos scenarijus, dokumentinio kino projekto tiriamasis darbas ir išplėstinė scenarijaus traktuotė, sukurtas animatikas, vykdytų tyrimų medžiaga, sukurto straipsnio (-ių), mokomosios medžiagos ar kitų publikacijų dokumentacija fotografijų, video, tekstų ar kita forma ir pan.).

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.

Daugiau informacijos: Daiva Žekonienė, tel. +370 685 87969, el. p. d.zekoniene@lkc.lt