Stipendijų paraiškų vertinimas ir ekspertai


Kino kultūros ar meno kūrėjų paraiškas gauti individualią ir edukacinę stipendijas vertina ekspertų komisija. Ją sudaro 4 nariai, atrinkti iš pretendentų sąrašo: vienas kino meno kūrėjas, vienas filmų gamintojas ir du profesionalūs kino meno vertintojai. Ekspertų kadencija – 2 metai.

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams vertinimo ekspertų komisijos nuostatai

Ekspertų komisijos sudėtis:

  • Kristina Buožytė – kino meno kūrėja;
  • Izolda Keidošiūtė – profesionali kino meno vertintoja;
  • Santa Lingevičiūtė – profesionali kino meno vertintoja;
  • Gabija Siurbytė – filmų gamintoja.

Daugiau informacijos: Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p.  d.zekoniene@lkc.lt