Stipendijų paraiškų vertinimas ir ekspertai


DĖMESIO! Informuojame, kad nuo balandžio 1 d. Kino taryba pertvarkoma į atskirų kino sričių ekspertų komisijas. Šiuo metu paraiškos edukacinei stipendijai gauti yra priimamos kaip įprasta, tačiau sprendimai dėl šių stipendijų skyrimo gali vėluoti, priklausomai nuo to, kaip sklandžiai vyks Kino tarybos pertvarkymas į ekspertų komisijas. Tikimasi, kad nauja ekspertų komisija galėtų pradėti darbą vėliausiai šio mėnesio pabaigoje.

Dėkojame už kantrybę šiuo pereinamuoju laikotarpiu.

———

Kino kultūros ar meno kūrėjų paraiškas gauti individualią ir edukacinę stipendijas vertina ekspertų komisija. Ją sudaro 4 nariai, atrinkti iš pretendentų sąrašo: vienas kino meno kūrėjas, vienas filmų gamintojas ir du profesionalūs kino meno vertintojai. Ekspertų kadencija – 2 metai.

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams vertinimo ekspertų komisijos nuostatai


Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 3692, el. p.  d.zekoniene@lkc.lt