Stipendijos kino kultūros ar meno kūrėjams


Lietuvos kino centras priima paraiškas stipendijoms gauti. Bus remiamos veiklos, kurios numatomos įgyvendinti per 2018 metus.

Paraiškos individualiai stipendijai gauti priimamos nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. imtinai.

Paraiškos edukacinei stipendijai gauti priimamos nuolat, bet ne vėliau nei likus 15 darbo dienų iki renginio pradžios datos, nurodytos paraiškoje.

Paraiškas galima teikti:

  • paštu (pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data) arba tiesiogiai adresu

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
Stipendijos kino kultūros ar meno kūrėjams paraiška
Sierakausko g. 15
LT-03105 Vilnius

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistai:

Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt;
Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.