Paraiškų, sąmatų, sutarčių ir kitos formos


Paraiškų dokumentų formos


Paraiškų formos

Paraiškos dėl filmo gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo forma

Paraiškos dėl filmo parengiamųjų darbų projekto valstybinio finansavimo forma


Sąmatų formos

Vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Animacinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Filmo scenarijaus kūrimo darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Filmo vystymo darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma


Finansavimo plano forma

Filmo parengiamųjų ar gamybos darbų paraiškos finansavimo plano forma


Kiti būtini dokumentai

Deklaracijos apie susijusius asmenis forma (nauja)

Prodiuserio filmografijos forma


Sutarčių dokumentų formos


Sutarčių formos

Filmo parengiamųjų darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma

Filmo gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma

Mažumos bendros filmo gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma


Sąmatų formos

Animacinio filmo gamybos darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma

Filmo scenarijaus kūrimo darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma

Filmo vystymo darbų projekto sąmatos išlaidų sąmatos forma

Vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma


Finansavimo plano forma

Filmo parengiamųjų ar gamybos darbų sutarties finansavimo plano forma

Ataskaitų formos


Kino projekto tarpinės įgyvendinimo ataskaitos forma

Kino projekto galutinės įgyvendinimo ataskaitos forma

Kino projekto įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitos forma

 

Audito formos


Audito paslaugų techninė užduotis | PDF

Nepriklausomo auditoriaus išvados forma  | PDF

 

 Daugiau informacijos: Irma Šimanskytė, tel. (85) 231 0762, el. p. i.simanskyte@lkc.lt