Paraiškų, sąmatų, sutarčių ir kitos formos


Paraiškų dokumentų formos


Paraiškų formos

Paraiškos dėl filmo gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo forma

Paraiškos dėl filmo parengiamųjų darbų projekto valstybinio finansavimo forma

Paraiškos dėl filmo tęstinės gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo forma 


Sąmatų formos

Detalios vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Detalios animacinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Detalios filmo scenarijaus kūrimo darbų projekto išlaidų sąmatos forma

Detalios filmo vystymo darbų projekto išlaidų sąmatos forma


Finansavimo plano forma

Filmo parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimo plano forma


Kiti būtini dokumentai

Deklaracijos apie akcininkus, dalininkus ir valdymo organu narius forma

Prodiuserio filmografijos forma


Sutarčių dokumentų formos


Sutarčių formos

Filmo parengiamųjų darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma

Filmo gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma

Mažumos bendros filmo gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma 


Sąmatų formos

Animacinio filmo gamybos darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma

Filmo scenarijaus kūrimo darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma

Filmo vystymo darbų projekto sąmatos  išlaidų sąmatos forma

Vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma


Finansavimo plano forma

Filmo parengiamųjų ar gamybos darbų projekto sutarties finansavimo plano forma

Ataskaitų formos


Kino projekto pirmojo etapo įgyvendinimo ataskaitos forma

Kino projekto įgyvendinimo ataskaitos forma

Kino projekto įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitos forma

 

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt