Paraiškų, sąmatų, sutarčių ir kitos formos


Paraiškų formos

Paraiškos dėl filmo gamybos ar bendros gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo forma

Paraiškos dėl filmo parengiamųjų darbų projekto valstybinio finansavimo forma

Paraiškos dėl filmo tęstinės gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo forma

 

Sąmatų formos

Detalios animacinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Detalios animacinio filmo gamybos darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma

Detalios filmo parengiamųjų darbų projekto išlaidų sąmatos forma

Detalios vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Detalios vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma

 

Finansavimo planas

Filmo parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimo plano forma 

 

Sutarčių formos

Filmo bendros gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma

Filmo gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma

Filmo parengiamųjų darbų projekto valstybinio finansavimo sutarties forma

 

Ataskaitų formos ir kiti su atsiskaitymu susiję dokumentai

Kino projekto įgyvendinimo ataskaitos forma

Kino projekto įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitos forma

Kino projekto pirmojo etapo įgyvendinimo ataskaitos forma

Audito paslaugų techninė užduotis

Nepriklausomo auditoriaus išvados forma

 

Kiti būtini dokumentai

Deklaracijos apie akcininkus, dalininkus ir valdymo organu narius forma

Deklaracijos apie de minimis pagalbą ir susijusius asmenis forma

Prodiuserio filmografijos forma