Paraiškų, sąmatų, sutarčių ir kitos formos (2014 m.)


Paraiškų formos

Paraiškos dėl filmo gamybos ar bendros gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo forma | PDF

Paraiškos dėl filmo parengiamųjų darbų projekto valstybinio finansavimo forma | PDF

Paraiškos dėl filmo tęstinės gamybos darbų projekto valstybinio finansavimo forma | PDF

Sąmatų formos

Detalios animacinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma | PDF

Detalios animacinio filmo gamybos darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma | PDF

Detalios filmo parengiamųjų darbų projekto išlaidų sąmatos forma | PDF

Detalios vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma | PDF

Detalios vaidybinio ar dokumentinio filmo gamybos darbų projekto sutarties išlaidų sąmatos forma | PDF

Finansavimo planas

Detalaus filmo parengiamųjų ar gamybos darbų projekto finansavimo plano forma | PDF

Sutarčių formos

Filmo parengiamuju darbu projekto valstybinio finansavimo sutartis | PDF

Filmo gamybos projekto valstybinio finansavimo sutartis | PDF

Filmo bendros gamybos darbu projekto valstybinio finansavimo sutartis | PDF

Ataskaitų formos ir kiti su atsiskaitymu susiję dokumentai

Kino projekto įgyvendinimo ataskaitos forma | PDF

Kino projekto įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitos forma | PDF

Kino projekto pirmojo etapo įgyvendinimo ataskaitos forma | PDF

Nepriklausomo auditoriaus išvada | PDF

Audito paslaugų techninė užduotis dėl valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kino projektui | PDF

Ataskaita dėl valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kino projektui | PDF

Kiti būtini dokumentai

Deklaracijos apie pareiškėjo akcininkus_dalininkus_ ir valdymo organų narius forma | PDF

Prodiuserio filmografijos forma | PDF

Deklaracijos apie De minimis pagalbą forma