Kvietimai teikti paraiškas


2016 10 06

Skelbiamas filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursas

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą. Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra filmų gamyba.

Valstybiniam kino finansavimui priimami šių kategorijų projektai:
* vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
* vaidybinio trumpametražio filmo gamyba;
* dokumentinio ilgametražio filmo gamyba;
* dokumentinio trumpametražio filmo gamyba;
* animacinio ilgametražio filmo gamyba;
* animacinio trumpametražio filmo gamyba;
* pirmojo trumpametražio filmo gamyba;
* debiutinio filmo gamyba;
* mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
* televizinės meninės dokumentikos gamyba;
* interaktyvaus projekto parengiamieji darbai ir gamyba;
* mažumos bendra gamyba;
* tęstinės gamybos statusą turinčio filmo gamyba;
* filmo parengiamieji darbai.

Planuojama paskirstyti finansavimo suma 2017 biudžetiniais metais – 2 115 000 EUR.

Planuojamos projektų kategorijų finansavimo apimtys 2017 biudžetiniais metais:

  1. Vaidybinio ilgametražio filmo gamybos, vaidybinio trumpametražio filmo gamybos, mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamybos, tęstinės gamybos statusą turinčio vaidybinio filmo gamybos – 1 150 000 EUR;
  2. Dokumentinio ilgametražio filmo gamybos, dokumentinio trumpametražio filmo gamybos, televizinės meninės dokumentikos gamybos, tęstinės gamybos statusą turinčio dokumentinio filmo gamybos – 200 000 EUR;
  3. Animacinio ilgametražio filmo gamybos, animacinio trumpametražio filmo gamybos –
    150 000 EUR;
  4. Pirmojo trumpametražio filmo gamybos ir debiutinio filmo gamybos – 350 000 EUR;
  5. Interaktyvaus projekto parengiamųjų darbų ir gamybos – 45 000 EUR;
  6. Mažumos bendros gamybos – 150 000 EUR;
  7. Filmo parengiamųjų darbų – 70 000 EUR.

DĖMESIO:
Informaciją apie filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo kvotas rasite čia.

Paraiškos turi būti siunčiamos paštu arba pristatomos į Lietuvos kino centrą tiesiogiai adresu:

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
Kino projektų konkursui
Z. Sierakausko g. 15
LT-03105 Vilnius

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles, paraiškų, sąmatų, finansavimo plano, prodiuserio filmografijos ir kitas formas rasite čia.

Paraiškos priimamos iki 2016 m. lapkričio 3 d. (ketvirtadienio) imtinai. Siunčiant paštu paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data.

Paraiškas registruoja administratorė Kristina Mačiekienė, tel. 213 0547, el.p.: k.maciekiene@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistai:
Audrius Kuprevičius, tel. 213 4236, el. p.: a.kuprevicius@lkc.lt,
Daiva Žekonienė, tel. 213 3692, el. p.: d.zekoniene@lkc.lt,
Milda Vakarinaitė, tel. 231 0723, el. p.: m.vakarinaite@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.