Kino taryba


Kino taryba yra kolegiali, Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos patariamoji institucija, kurios nariai:

  • vertina valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus;
  • teikia pasiūlymus dėl kino projektų valstybinio finansavimo;
  • vertina kino projektų įgyvendinimo rezultatus pagal Centro parengtą medžiagą;
  • teikia išvadas dėl valstybės stipendijų kino kūrėjams skyrimo;
  • teikia Centro direktoriui pasiūlymus;
  • nagrinėja kitus su kino projektų finansavimu susijusius klausimus, dėl kurių į Tarybą kreipiasi Centro direktorius.

Kino tarybos sudėtis:

LOLITA BYTAUTAITĖ – profesionali kino meno vertintoja;
JUOZAS JAVAITIS – Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos atstovas;
NERINGA KAŽUKAUSKAITĖ – profesionali kino meno vertintoja;
LINETA MIŠEIKYTĖ – filmų gamintoja;
TOMAS MITKUS – kino meno kūrėjas;
RASA PAUKŠTYTĖ – profesionali kino meno vertintoja;
ŽIVILĖ PIPINYTĖ – profesionali kino meno vertintoja.

Kino tarybos nuostatai

Kino tarybos darbo reglamentas