Paraiškų vertinimas


Kino  sklaidos Lietuvoje projektų paraiškas vertina ekspertų komisija. Ją  sudaro 5 nariai: 4 asmenys, atrinkti iš pretendentų sąrašo ir 1 Lietuvos kino centro atstovas, kuris taip pat vykdo ekspertų komisijos sekretoriaus funkcijas. Ekspertų kadencija – 2 metai.

Kino sklaidos Lietuvoje projektų vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentas

Kino sklaidos Lietuvoje projektų vertinimo lentelė

DĖMESIO! ŠIUO METU VYKSTA EKSPERTŲ ATRANKOS KONKURSAS.

Pretendentai į ekspertus turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • išmanyti ir sekti Lietuvos kino srities tendencijas;
  • su kinu susijusio bendradarbiavimo, projektų (veiklų) rengimo ir (arba) vykdymo patirties, arba kino vertintojo patirties, arba kino filmų platinimo ar programų sudarymo patirties;
  • būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertai turi būti nepriekaištingos reputacijos, jais negali tapti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir dvi kadencijas iš eilės kino sklaidos Lietuvoje projektų vertinimo ekspertų komisijos nariais buvę asmenys, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo dveji metai.

Pretendentai ekspertų atrankos konkursui iki vasario 26 d. turi pateikti laisvos formos gyvenimo ir veiklos, kuri patvirtina pretendento atitiktį nustatytiems reikalavimams ekspertų darbo reglamente, aprašymą el. paštu d.butnoriute@lkc.lt.