Kino sklaidos Lietuvoje finansavimas


Dėmesio! Paraiškos priimamos tik vieną kartą per metus.

Konkursą numatoma skelbti 2018 m. lapkričio mėn.

 

Kino sklaidos Lietuvoje projektų finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas profesionaliojo kino meno sklaidai Lietuvoje. Paraiškas gali teikti tokią sklaidą numatantys vykdyti juridiniai asmenys, išskyrus savivaldybių administracijas. Konkursas skelbiamas vieną kartą per metus.

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio mėn. patvirtintomis Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, šios programos lėšomis gali būti finansuojami teminiai kino rodymai ir programos, kino meno pristatymo renginiai, taip pat leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija įvairiose medijose. Tarp konkurso finansuojamų veiklų numatyti ir Lietuvoje rengiami kino festivaliai išskyrus tuos festivalius, kurie Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu įtraukti į Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių 2016–2018 metais sąrašą.

Konkursui numatyta paskirstyti finansavimo suma siekia 350 000 Eur. Teikiant kino sklaidos Lietuvoje projekto paraišką, iš Lietuvos kino centro lėšų prašoma suma turi būti ne mažesnė nei 2000 Eur, bendra išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 Eur. Vienas pareiškėjas vieno konkurso metu gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo taisyklės

Kino sklaidos Lietuvoje projektų vertinimo lentelė

Paraiškos dėl kino sklaidos Lietuvoje projekto valstybinio finansavimo forma

Detalios kino sklaidos Lietuvoje projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 7979, el. p.  j.sarnickiene@lkc.lt