Taisyklės


Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklės | PDF

Paraiškų, sąmatų, sutarties, finansavimo plano formos

Kino kultūros sklaidos projektų finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas profesionalaus kino meno populiarinimui. Paraiškas gali teikti tokią sklaidą numatantys vykdyti fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus savivaldybių administracijas. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą. Konkursas skelbiamas vieną kartą per metus.

Vadovaujantis 2018 m. lapkričio mėn. patvirtintomis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, šios programos lėšomis gali būti finansuojami teminiai kino rodymai ir programos, kino meno pristatymo renginiai, Lietuvoje rengiami tęstiniai ir kiti kino festivaliai, taip pat leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija žiniasklaidoje ir įvairiose medijose.

Teikiant kino kultūros sklaidos projekto paraišką, projekto išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 eurų, iš Lietuvos kino centro lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 eurų. Vienas pareiškėjas vieno konkurso metu gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

 

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 216 4408, el. p. d.butnoriute@lkc.lt