Paraiškų vertinimas ir ekspertai


Kino kultūros sklaidos projektų paraiškas vertina ekspertų komisija. Ją  sudaro 5 nariai: 4 asmenys, atrinkti iš pretendentų sąrašo ir 1 Lietuvos kino centro atstovas, kuris taip pat vykdo ekspertų komisijos sekretoriaus funkcijas. Ekspertų kadencija – 2 metai.

Kino kultūros sklaidos projekto individualaus vertinimo lentelė

Tęstinio kino festivalio projekto individualaus vertinimo lentelė

Ekspertų  komisijos sudėtis:

  • Natalija Arlauskaitė – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, literatūros, kino ir vizualumo tyrinėtoja;
  • Rūta Birštonaitė – kinotyrininkė, kino kritikė, žurnalistė;
  • Rūta Oginskaitė-Noreikaitė – kinotyrininkė, kino kritikė, žurnalistė;
  • Aistė Račaitytė – filmų programų kuratorė, kritikė, žurnalistė;

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 216 4408, el. p. d.butnoriute@lkc.lt