Paraiškų vertinimas ir ekspertai


Kino kultūros sklaidos projektų paraiškas vertina ekspertų komisija. Ją  sudaro 5 nariai: 4 asmenys, atrinkti iš pretendentų sąrašo ir 1 Lietuvos kino centro atstovas, kuris taip pat vykdo ekspertų komisijos sekretoriaus funkcijas. Ekspertų kadencija – 2 metai.

Kino kultūros sklaidos projekto individualaus vertinimo lentelė (atnaujinta 2020.06.19)

Tęstinio kino festivalio projekto individualaus vertinimo lentelė

Ekspertų  komisijos sudėtis:

  • Natalija Arlauskaitė – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, literatūros, kino ir vizualumo tyrinėtoja;
  • Rūta Birštonaitė – kinotyrininkė, kino kritikė, žurnalistė;
  • Rūta Oginskaitė – kinotyrininkį, kino kritikė, žurnalistė;
  • Aistė Račaitytė – filmų programų kuratorė, kritikė, žurnalistė.

Kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentas

Daugiau informacijos: Karolina Dačkutė, tel. (8 5) 213 0996, el. p. k.dackute@lkc.lt