Paraiškų vertinimas ir ekspertai


Kino kultūros sklaidos projektų paraiškas vertina ekspertų komisija. Ekspertų komisija sudaroma 2 metams Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymu, atrenkant 5 narius iš patvirtinto pretendentų į ekspertus sąrašo.

Kino kultūros sklaidos projekto individualaus vertinimo lentelė (atnaujinta 2020.06.19)

Tęstinio kino festivalio projekto individualaus vertinimo lentelė (atnaujinta 2020.10.30)

Komisija:

  • Giedrė Simanauskaitė – kino kultūros projektų vadovė;
  • Linas Mikuta – kino ir teatro režisierius;
  • Monika Inčerytė – kultūros vadybininkė, projektų vadovė;
  • Ramunė Rakauskaitė – kino režisierė, scenaristė;
  • Sonata Žalneravičiūtė – kinotyrininkė, muziejininkė, filmų programų koordinatorė

Kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentas  (atnaujinta 2020.10.28)

Daugiau informacijos: Karolina Dačkutė-Žekevičė, tel. + 370 681 50 144, el. p. k.dackute@lkc.lt