Finansavimo rezultatai


Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo 2021 m. rezultatai

Viso 2021 m. 46 projektams skirta 774 000 suma, iš jų 359 600 suma tęstiniams kino festivaliams.

Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo 2020 m. rezultatai

Kino kultūros sklaidos projektų papildomo finansavimo 2020 m. rezultatai

Viso 2020 m. 35 projektams skirta 745 270 suma, iš jų 389 670 suma tęstiniams festivaliams

 

Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo 2019 m. rezultatai

Viso 2019 m. 38 projektams skirta 607 740 suma, iš jų 313 000 suma tęstiniams festivaliams

 

Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo 2018 m. rezultatai

Viso 2018 m. 32 projektams skirta 311 500 suma.

 

Daugiau informacijos: Karolina Dačkutė-Žekevičė, tel. + 370 681 50 144, el. p. k.dackute@lkc.lt