Finansavimo rezultatai


Lietuvos kino centras paskyrė finansavimą 32 kino sklaidos Lietuvoje (dabar – kino kultūros sklaidos) projektams, bendrai jiems paskirstyta suma siekia 311 500 eurų. Iš viso Kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo konkursui buvo pateiktos 48 paraiškos. Bendras gautose paraiškose nurodytas lėšų iš valstybės biudžeto poreikis – beveik 730 000 eurų.

Kino sklaidos Lietuvoje finansavimo 2018 m. rezultatai