Kino kultūros sklaidos finansavimas


Kino kultūros sklaidos projektų finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas profesionalaus kino meno populiarinimui. Paraiškas gali teikti tokią sklaidą numatantys vykdyti fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus savivaldybių administracijas. Konkursas skelbiamas vieną kartą per metus.

Vadovaujantis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, šios programos lėšomis gali būti finansuojami:

  • teminiai kino rodymai ir programos, kino meno pristatymo renginiai;
  • leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija įvairiose medijose;
  • Lietuvoje rengiami kino festivaliai, bei
  • Lietuvoje rengiami tęstiniai kino festivaliai.

Finansavimui kvietimas skelbiamas lapkričio mėnesį, tęstinių kino festivalių – kasmet sausio mėnesį.

Daugiau informacijos: Karolina Dačkutė-Žekevičė, tel. + 370 681 50 144, el. p. k.dackute@lkc.lt