Kino kultūros sklaidos finansavimas


Kino kultūros sklaidos projektų finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas profesionalaus kino meno populiarinimui.

Vadovaujantis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, šios programos lėšomis gali būti finansuojami:

  • kino renginiai;
  • leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija įvairiose medijose;
  • Lietuvoje rengiami kino festivaliai, bei
  • Lietuvoje rengiami tęstiniai kino festivaliai.

Per metus skelbiami du konkursai, kvietimus teikti paraiškas finansavimui skelbiant: kino kultūros sklaidos veiklų, nurodytų Taisyklių 7.1–7.3 papunkčiuose, finansavimui, paprastai – spalio – lapkričio mėnesį, tęstinių kino festivalių – gruodžio – sausio mėnesį.

Paskelbtas tęstinių kino festivalių konkursas.

Kino kultūros sklaidos veiklos, nurodytos Taisyklių 7.4 papunktyje, paraiškos valstybiniam finansavimui gauti priimamos iki 2022 m. sausio 24 d. 12.00 val.

Daugiau informacijos: Karolina Dačkutė-Žekevičė, tel. + 370 681 50 144, el. p. k.dackute@lkc.lt