Taisyklės


Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje.

Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklės  | PDF

Paraiškas dėl finansavimo teikiantys juridiniai asmenys turi būti registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11).

Paraiškos priimamos užbaigtų  filmų  ir filmų projektų pristatymui užsienio kino industrijos renginiuose. Vienoje paraiškoje gali būti prašoma finansavimo dalyvavimui tik viename renginyje.

Galima didžiausia projekto finansavimo suma – 20 000 EUR. Projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. projekto tinkamų išlaidų bendros sumos.

Paraiškos  turi būti pateiktos ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki renginio pradžios arba filmo ar filmo projekto pristatymo datos.

DĖMESIO:

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas, projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki 2018 m.  lapkričio 12  dienos.  

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt