Paraiškos, sąmatos, sutarties ir kitos formos


DĖMESIO! Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos.

Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje. Lietuvos kino centras remia filmų gamybos projektų ir užbaigtų filmų pristatymo projektus užsienio industrijos renginiuose ir festivaliuose.

Paraiškos dėl filmo sklaidos projekto valstybinio finansavimo forma  | PDF

Filmo sklaidos projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Deklaracija apie susijusius asmenis  | PDF

Filmo sklaidos projekto valstybinio finansavimo sutarties forma  | PDF

Filmo sklaidos projekto vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatos forma

Filmo sklaidos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma | PDF


Daugiau informacijos: Simona Gaidytė, tel. (8 5) 213 0996, el. p. s.gaidyte@lkc.lt