Paraiškos, sąmatos, sutarties ir kitos formos


Lietuvos kino centras remia filmų gamybos projektų ir užbaigtų filmų pristatymo projektus užsienio industrijos renginiuose ir festivaliuose.

Dėmesio! Paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų lapkričio 30 dienos.

Paraiškos dėl filmo sklaidos projekto valstybinio finansavimo forma  | PDF

Filmo sklaidos projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Deklaracija apie susijusius asmenis  | PDF

Filmo sklaidos projekto valstybinio finansavimo sutarties forma  | PDF

Filmo sklaidos projekto vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatos forma

Filmo sklaidos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma | PDF


Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt