Finansavimo rezultatai


DĖMESIO! Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos.

Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje.

Statistika:

 Paremtos paraiškos Paskirstyta suma, Eur.
 2019 53  68 531,89
 2018 52  62 330,67
 2017 83  57 660,75
 2016 57  73 665
2015 32 57 307,30

Išsamiau:

2019 m. Lietuvos kino centro parama filmų sklaidai užsienyje (atnaujinta 2019 11 18)

2018 m. Lietuvos kino centro parama filmų sklaidai užsienyje

2017 m. Lietuvos kino centro parama filmų sklaidai užsienyje