Finansavimo rezultatai


DĖMESIO! Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos.

Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje.

Statistika:

  • 2015 m. paremtos 32 paraiškos, paskirstyta 57 307,30 Eur.
  • 2016 m. paremtos 57 paraiškos, paskirstyta 73 665 Eur.
  • 2017 m. paremtos 83 paraiškos, paskirstyta 57 660,75 Eur.
  • 2018 m. paremtos 52 paraiškos, paskirstyta 62 330,67 Eur.

Išsamiau:

2019 m. Lietuvos kino centro parama filmų sklaidai užsienyje (atnaujinta 2019 11 18)

2018 m. Lietuvos kino centro parama filmų sklaidai užsienyje

2017 m. Lietuvos kino centro parama filmų sklaidai užsienyje