Filmų sklaidos užsienyje finansavimas


Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje.

Paraiškas dėl finansavimo teikiantys juridiniai asmenys turi būti registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11).

Paraiškos priimamos užbaigtų  filmų  ir filmų projektų pristatymui užsienio kino industrijos renginiuose. Vienoje paraiškoje gali būti prašoma finansavimo dalyvavimui tik viename renginyje.

Galima didžiausia projekto finansavimo suma – 20 000 EUR. Projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 90 proc. projekto tinkamų išlaidų bendros sumos.

Paraiškos  turi būti pateiktos ne vėliau nei likus 13 darbo dienų iki renginio pradžios arba filmo ar filmo projekto pristatymo datos.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

 Daugiau informacijos: Kamilė Bitvinskaitė, tel. +370 677 21 348, el. p. k.bitvinskaite@lkc.lt