Filmų sklaidos užsienyje finansavimas


Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas nacionalinių filmų sklaidai užsienyje, kuri apima filmų ir filmų projektų pristatymą užsienyje vykstančiuose kino renginiuose.

Įsigaliojus naujoms Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėms, kurios parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą, keičiasi filmų sklaidos (anksčiau – kino sklaidos) projektų valstybinio finansavimo tvarka.

Pagrindiniai Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių pakeitimai:

  • paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt;
  • paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų lapkričio 30 dienos;
  • paraiškas valstybiniam finansavimui gali teikti ir fiziniai asmenys, valstybės pagalbos mokėjimo metu Lietuvoje vykdantys registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11);
  • be filmų projektų priimamos tik užbaigtų filmų paraiškos jų pristatymui užsienio kino renginiuose;
  • vienoje paraiškoje gali būti prašoma finansavimo dalyvavimui tik viename renginyje.

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt