Paraiškos, sąmatos ir kitos formos


DĖMESIO! Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos.

Paraiškos dėl filmo platinimo projekto valstybinio finansavimo forma  | PDF

Filmo platinimo projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Deklaracija apie susijusius asmenis  | PDF

Filmo platinimo projekto valstybinio finansavimo sutarties forma  | PDF

Filmo platinimo projekto vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatos forma

Filmo platinimo projekto įgyvendinimo ataskaitos forma  | PDF

Daugiau informacijos: Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt