Paraiškos, sąmatos ir kitos formos


Paraiškos dėl filmo platinimo projekto valstybinio finansavimo forma  | PDF

Filmo platinimo projekto paraiškos išlaidų sąmatos forma

Deklaracija apie susijusius asmenis  | PDF

Filmo platinimo projekto valstybinio finansavimo sutarties forma  | PDF

Filmo platinimo projekto vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatos forma

Filmo platinimo projekto įgyvendinimo ataskaitos forma  | PDF

Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos.

Daugiau informacijos: Audrius Kuprevičius, tel. +370 650 66873, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt