Finansavimo rezultatai


Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo tikslas – skatinti nacionalinio kino matomumą ir prieinamumą bei sudaryti sąlygas efektyvesniam nacionalinių filmų platinimui Lietuvoje.

2016 m. paremtas 5 kino filmų platinimas, jiems paskirstyta 20 000 Eur.
2017 m. paremtas 6 kino filmų platinimas, jiems paskirstyta 24 100 Eur.
2018 m. planuojama paskirstyti 50 000 Eur.

Išsamiau:

2018 m. Lietuvos kino centro parama filmų platinimui Lietuvoje

2017 m. Lietuvos kino centro parama filmų platinimui Lietuvoje

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt