Finansavimo rezultatai


DĖMESIO! Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos.

Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo tikslas – skatinti nacionalinio kino matomumą ir prieinamumą bei sudaryti sąlygas efektyvesniam nacionalinių filmų platinimui Lietuvoje.

2016 m. paremtas 5 kino filmų platinimas, jiems paskirstyta 20 000 Eur.
2017 m. paremtas 6 kino filmų platinimas, jiems paskirstyta 24 100 Eur.
2018 m. paremtas 13 kino filmų platinimas, jiems paskirstyta 49 009 Eur.

Išsamiau:

2019 m. Lietuvos kino centro parama filmų platinimui Lietuvoje (atnaujinta 2019 10 15)

2018 m. Lietuvos kino centro parama filmų platinimui Lietuvoje

2017 m. Lietuvos kino centro parama filmų platinimui Lietuvoje

Daugiau informacijos: Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt