Filmų platinimo finansavimas


Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo tikslas – skatinti nacionalinio kino matomumą ir prieinamumą bei sudaryti sąlygas efektyvesniam nacionalinių filmų platinimui Lietuvoje.

Paraiškas valstybiniam finansavimui gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, ar fiziniai asmenys,  turintys teises platinti filmą (-us) Lietuvoje. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos (EVRK kodas 59.11) ar filmų platinimo (EVRK kodas 59.13) veiklą pagal pažymą.

Paraiškos priimamos ilgametražių filmų ar trumpametražių filmų programos platinimui Lietuvos kino teatruose ir interaktyvaus kino filmo platinimui Lietuvoje arba užsakomųjų vaizdo paslaugų platformos programose, be apribojimų pasiekiamose vartotojams Lietuvoje. Vienoje paraiškoje gali būti prašoma finansavimo tik vieno filmo ar vienos trumpametražių filmų programos platinimui.

Galima didžiausia projekto finansavimo suma – 5 000 EUR. Jeigu projekte numatomas filmo pritaikymas klausos negalią turintiems asmenims, galima didžiausia projekto finansavimo suma – 6 000 EUR. Projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 50 proc. projekto tinkamų išlaidų bendros sumos.

Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau nei likus 20 darbo dienų iki pirmosios filmo ar trumpametražių filmų programos rodymo dienos. Projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos: Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt