Filmų indeksavimas


Nuo 2013 m. lapkričio 18 d. Lietuvos kino teatruose rodomiems filmams indeksus pagal žiūrovų amžiaus cenzą suteikia Lietuvos kino centras Filmų indeksavimo komisijos teikimu. Šią funkciją Lietuvos kino centras perėmė iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Lietuvos kino teatruose rodomi filmai turi būti įregistruoti Filmų registre ir turėti nustatytą filmo indeksą pagal žiūrovų amžiaus cenzą. Filmų indeksai turi būti nurodomi filmų afišose, kitoje reklamoje ir bet kokio pobūdžio informacijoje, skirtoje filmams anonsuoti. Neindeksuojami tik tie filmai, kurie rodomi kino teatruose visuomenės kultūriniams, meniniams ar edukaciniams poreikiams tenkinti skirtuose renginiuose (festivaliuose, seminaruose, retrospektyvose ir panašiai).

Filmų indeksavimo komisiją sudaro 7 nariai (švietimo ir mokslo, vaiko teisių apsaugos, psichologijos, kino meno sritims atstovaujantys specialistai, taip pat Lietuvos kino centro atstovas).

Komisija vertina prašomus indeksuoti filmus vadovaudamasi nustatytais filmų vertinimo pagal žiūrovų amžiaus cenzą kriterijais, atsižvelgdama į tai, ar filme yra smurto ir patyčių, baimę ar pasišlykštėjimą keliančių scenų; žiaurumą ar nuogą kūną demonstruojančių scenų; psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir įvairaus pobūdžio priklausomybių scenų; savižudybės fakto scenų; ginklų naudojimo scenų; necenzūrinės kalbos vartojimo scenų. Vertindama filmą pagal minėtus kriterijus, Filmų indeksavimo komisija atsižvelgia į konkretaus filmo meninį kontekstą bei į konkrečių scenų vaizdavimo tikslingumą, detalumą, trukmę, dažnumą, intensyvumą bei įtaigumą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Filmų indeksavimo komisija vertina ne tik ar filmas yra pornografinis ir smurtinis, bet ir ar jo tikslas nėra kurstyti neapykantą. Jei komisija nustato, kad filmas yra pornografinis, smurtinis arba filmo tikslas yra kurstyti neapykantą, filmo indeksas pagal žiūrovų amžiaus cenzą nesuteikiamas, filmas Filmų registre neregistruojamas ir negali būti rodomas Lietuvos Respublikoje.

Pagal žiūrovų amžiaus cenzą nustatomi šie filmų indeksai: „V“ – filmai, skirti įvairaus amžiaus žiūrovams; „N-7“ –filmai, skirti žiūrovams nuo 7 metų. Jaunesni kaip 7 metų žiūrovai į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis „N-13“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 13 metų. Žiūrovai nuo 7 iki 13 metų į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. „N-16“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 16 metų; „N-18“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 18 metų.

Kino teatrai privalo užtikrinti, kad žiūrovams būtų viešai prieinama filmų indeksų reikšmes išaiškinanti informacija, o indeksais „N-18“, „N-16“, „N-13“ ir „N-7“ pažymėtų filmų pristatymai (anonsai) nebūtų rodomi prieš filmus, kurie yra skirti jaunesniems negu pristatomų (anonsuojamų) filmų žiūrovams, ir po šių filmų bei į kino teatro salę nebūtų įleidžiami jaunesni, negu numatyta pagal filmo indeksą, nepilnamečiai žiūrovai.

Informacija apie Lietuvoje filmams suteiktus indeksus kaupiama ir skelbiama Filmų registre.

Filmų indeksavimo komisijos nariai:

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, socialinių mokslų daktaras, mokslo srities specialistas; Gintas Karalius
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė, vaiko teisių apsaugos srities specialistė; Teresa Roščinska
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyresnysis patarėjas, vaiko teisių apsaugos srities specialistas; Egidijus Meilus
Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje edukacinės psichologijos srityje, psichologijos srities specialistė; Rasa Bubnienė
kino kritikė, kino meno specialistė; Rasa Paukštytė
buvęs Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento, neformalaus švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, švietimo srities specialistas; Algimantas Šimaitis
Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos atstovė (taip pat vykdanti filmų indeksavimo komisijos sekretorės funkcijas). Austėja Milvydaitė

Filmų indeksavimo komisijos nuostatai

Filmo indekso suteikimo paraiškos forma

Daugiau informacijos: Austėja Milvydaitė, tel. +370 694 23125, el. p. a.milvydaite@lkc.lt