Filmų indeksavimas


Nuo 2013 m. lapkričio 18 d. Lietuvos kino teatruose rodomiems filmams indeksus pagal žiūrovų amžiaus cenzą suteikia Lietuvos kino centras Filmų indeksavimo komisijos teikimu. Šią funkciją Lietuvos kino centras perėmė iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Lietuvos kino teatruose rodomi filmai turi būti įregistruoti Filmų registre ir turėti nustatytą filmo indeksą pagal žiūrovų amžiaus cenzą. Filmų indeksai turi būti nurodomi filmų afišose, kitoje reklamoje ir bet kokio pobūdžio informacijoje, skirtoje filmams anonsuoti. Neindeksuojami tik tie filmai, kurie rodomi kino teatruose visuomenės kultūriniams, meniniams ar edukaciniams poreikiams tenkinti skirtuose renginiuose (festivaliuose, seminaruose, retrospektyvose ir panašiai).

Filmų indeksavimo komisiją sudaro 7 nariai. Į šią komisiją po vieną narį deleguoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Aukštojo mokslo taryba, Lietuvos psichiatrų asociacija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Lietuvos kino centras.

Komisija vertina prašomus indeksuoti filmus vadovaudamasi nustatytais filmų vertinimo pagal žiūrovų amžiaus cenzą kriterijais, atsižvelgdama į tai, ar filme yra smurto ir patyčių, baimę ar pasišlykštėjimą keliančių scenų; žiaurumą ar nuogą kūną demonstruojančių scenų; psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir įvairaus pobūdžio priklausomybių scenų; savižudybės fakto scenų; ginklų naudojimo scenų; necenzūrinės kalbos vartojimo scenų. Vertindama filmą pagal minėtus kriterijus, Filmų indeksavimo komisija atsižvelgia į konkretaus filmo meninį kontekstą bei į konkrečių scenų vaizdavimo tikslingumą, detalumą, trukmę, dažnumą, intensyvumą bei įtaigumą.

Pagal žiūrovų amžiaus cenzą nustatomi šie filmų indeksai: „V“ – filmai, skirti įvairaus amžiaus žiūrovams; „N-7“ –filmai, skirti žiūrovams nuo 7 metų. Jaunesni kaip 7 metų žiūrovai į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis „N-13“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 13 metų. Žiūrovai nuo 7 iki 13 metų į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. „N-16“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 16 metų; „N-18“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 18 metų.

Kino teatrai privalo užtikrinti, kad žiūrovams būtų viešai prieinama filmų indeksų reikšmes išaiškinanti informacija, o indeksais „N-18“, „N-16“, „N-13“ ir „N-7“ pažymėtų filmų pristatymai (anonsai) nebūtų rodomi prieš filmus, kurie yra skirti jaunesniems negu pristatomų (anonsuojamų) filmų žiūrovams, ir po šių filmų bei į kino teatro salę nebūtų įleidžiami jaunesni, negu numatyta pagal filmo indeksą, nepilnamečiai žiūrovai.

Informacija apie Lietuvoje filmams suteiktus indeksus kaupiama ir skelbiama Filmų registre.

Filmų indeksavimo komisijos nariai:

Lietuvos kinematografininkų sąjungos atstovė Nijolė Andrijauskienė
Lietuvos psichiatrų asociacijos atstovas Linas Slušnys
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė Ugnė Zakšauskaitė
Lietuvos kino centro atstovė
(Komisijos pirmininkė)
Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė
LR vaiko teisių apsaugos kontrolierės įstaigos atstovas Egidijus Meilus
LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Algimantas Šimaitis
Aukštojo mokslo tarybos atstovas Tomas Krilavičius

Filmų indeksavimo nuostatai | PDF

Paraiškos dėl filmo indekso suteikimo forma | PDF

Indekso pažymos forma | PDF

Daugiau informacijos: tel. 213 1527, el. p. k.galdikas@lkc.lt