What‘s on


LITHUANIAN SHORT FILM PROGRAME

 Namo NAMO / BACK
2016 | 20 min | fiction | USA, Lithuania
Rež. / Dir. Gabrielė Urbonaitė
Ieva, 22 metų aktorė, grįžta į gimtąjį Vilnių iš Los Andželo. Per pirmąsias dvylika valandų namuose Ieva susiduria su tuo, kaip jos namai – žmonės ir pats miestas – pasikeitė. Jos draugai ir net mama įsivaizduoja Ievą kaip sėkmingą aktorę, o Ameriką – kaip galimybių šalį. Tik savo buvusiam vaikinui Tadui Ieva atskleidžia, kad jos lūkesčiai neatitiko realybės, kad ji jaučiasi pasimetusi ir netikra dėl ateities.
Ieva, 22, comes back to her hometown Vilnius, Lithuania, after four years in Hollywood. During her first twelve hours at home, Ieva sees her mom and friends who project their false expectations on her, picturing Ieva as a successful actress and America as the land of opportunity. Ieva only reveals her doubts about her future to her ex-boyfriend Tadas. As they walk down the streets of Vilnius, Ieva notices how much her city has changed.
filmo-cia-as-tik-svecias-kadras AŠ ČIA TIK SVEČIAS / I‘M NOT FROM HERE
2016 | 26 min | documentary | Chile, Lithuania
Rež. / Dir. Giedrė Žickytė, Maite Alberdi
Diena iš dienos, sena moteris prisimena savo jaunystės Ispanijos Baskų kraštą – tačiau pamiršta, kad yra siunčiama į senelių namus Čilėje.
Day after day, an elderly woman recalls the Spanish Basque country of her youth — while forgetting she is consigned to a retirement home in Chile.
salti saltiniai_fblt ŠALTI ŠALTINIAI / COLD SPRINGS
2015 | 5 min | animation | Lithuania, Belgium
Rež. / Dir. Giedrė Narušytė Boots
Po žiemos sukaustymo prasiveržia pavasaris. Tirpstantis sniegas, skeldėjantis ledas, kylantis vanduo panaikina aiškias ribas ir ištirpdo kontūrus. Plūduriuojančius vaizdus palydi autentiški užšalusio ežero garsai, įrašyti Šaltų Šaltinių kaime, Lietuvoje.
After the winter comes the outbreak of spring, melting snow, broken ice, rising water blurring all edges and borders. Floating pictures are accompanied by authentic sounds of the frozen lake in Cold Springs village (Šaltų Šaltinių kaimas), Lithuania.
sausra_fblt SAUSRA / DROUGHT
2015 | 5 min |animation | Lithuania
Rež. / Dir. Balys Kumža, Agnė Kupšytė
Tai universali istorija, kurioje pasakojama apie žmogiškumą, nagrinėjamos pamatinės vertybės abstrakčioje situacijoje. Filmo herojai patalpinti uždaroje betoninėje erdvėje, jie bejėgiai prieš juos veikiančias galias, jų veiksmai nulemti nerašytų taisyklių. Vienas veikėjas atsisako veikti pagal priimtas normas ir jam tenka išgyventi metamorfozę.
It is a universal story based in an abstract setting. Drought is a take on humanity, picking at our core values. The players are put in a concrete space, they are powerless over the influences of ever present forces, they are bound to act in unconsciously dictated patterns. One of the players refuses to act according to the norms and thus undergoes a metamorphosis.
 sobaka_fblt SOBAKA / DOGGONE
2015 | 10 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Domas Petronis
Pora, nusprendusi užmigdyti savo seną šunį, susipyksta. Kaip ir kokiomis aplinkybėmis žmogus tampa svetimos gyvybės šeimininku? Humaniško žudymo paradoksas. Kurie žudymo būdai yra priimtini, o kurie ne? Kada gyvybė tampa daiktu?
A couple decides to put down their old dog and starts arguing. When and in what circumstances one becomes a master of another’s life? Which methods of killing are acceptable and which are not? When a life becomes an item? A paradox of humane act of killing.
Iglu
IGLU / IGLOO
2015 | 20 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Marija Kavtaradzė, Vytautas Katkus
Jauna mergina Greta po ilgo laiko grįžta į Lietuvą. Čia ji atranda, kad jos kambarys mamos namuose yra paverstas nuosava mamos kirpykla. Nežinodama, kur jai dėtis, televizijos laidoje pamačiusi reportažą apie eskimų namelius iglu, Greta sugalvoja pasistatyti pati sau tokį, kuriame ir apsigyvena. Niekam kelio neužtveriantis namelis tampa pagrindine rajono gyventojų problema – ne dėl to, kad jis jiems trukdo, bet dėl to, kad jis juo erzina.
A young woman Greta returns to Lithuania from abroad and finds out that her mother turned Greta‘s room into a hair salon. Unsure where to go, Greta sees a TV episode on igloos and decides to build one outside her mother‘s apartment building. Greta‘s igloo becomes the main issue of the neighborhood – not because it causes any inconvenience for the residents but simply because it annoys them.
tardytojas_fblt TARDYTOJAS / INTERROGATOR
2015 | 21 min | fiction | Lithuanian
Rež. / Dir. Jurgis Matulevičius
Už sunkiai kontroliuojamų įtariamųjų skyrių – rašytojus, muzikantus ir kitus kūrėjus – atsakingas KGB darbuotojas repetuoja sučiuptojo tardymą. Jis leidžiasi į jo gyvenimo detales, gilinasi į jo asmenybę ir nejučia ima tapatintis su juo.
A KGB officer is responsible for watching over and controlling opposers of the regime – writers, musicians and other artists. He is rehearsing one‘s interrogation. Through digging into his life, analyzing every detail of his personality, the officer starts to identify himself with the imaginary suspect.
 megejai_fblt MĖGĖJAI / THE AMATEURS
2015 | 23 min | documentary | Lithuania
Rež. / Dir. Audrius Antanavičius
Odontologas Vitolis Laumakys ir inžinierius Adolfas Morėnas susipažino atsitiktinai gatvėje, kai Adolfas tvarkė savo motociklą. Jie pasidalino abipusiu susidomėjimu kinu. Adolfas pasisakė turįs mėgėjišką 8 mm kino kamerą – ir jie pradėjo filmuoti. Taip pat atsitiktinai vyrai išgirdo apie laisvas patalpas Kėdainių kultūros centro rūsyje – jie jas susitvarkė ir įsigijo minimaliai reikalingą techniką profesionalesniems filmams kurti. Taip 1962 m. įsikūrė „Mėgėjo“ kino studija, laikui bėgant tapusi produktyviausia ir žinomiausia Lietuvoje mėgėjiško kino studija.
Dentist Vitolis Laumakys and engineer Adolfas Morėnas have met accidentally in the street, while Adolfas was repairing his motorcycle. During a short chat, they found out about each other’s admiration for the cinema. Adolfas revealed he had got a 8 mm film camera – so, they’ve started filming. Meanwhile, by chance, they found out about empty spaces in Kėdainiai Culture Centre – bit by bit, the men installed there everything what they needed for the professional filmmaking. In 1962 the amateur film studio called “The Amateur” was established. In some years it has become the most successful and famous Lithuanian amateur film studio.
suokalbio antologija_fblt
SUOALBIO ANTOLOGIJA / ANTHOLOGY OF THE PLOT
2015 | 26 min | documentary | Lithuania
Rež. / Dir. Artūras Jevdokimovas
1995-1996 m. kultinės Vilniaus kavinės „Suokalbis” spindesys jau blanko, tačiau joje vis dar rinkdavosi menininkai – skirtingo amžiaus, pripažinti ir nežinomi, studentai ir, žinoma, eiliniai užklydėliai. Nuorūkos virto per peleninių kraštus, padavėjai nespėdavo keisti butelių, audringos diskusijos ir šokiai kartais trukdavo iki paryčių.
In 1995-1996, the cult cafe Suokalbis (meaning The Plot) in Vilnius, was already losing its splendor, but still served as a gathering place for artists of every age, recognized and unknown, students of all kinds and, of course, random visitors. Back then, ashtrays were overflowing with cigarette butts, bottles were quickly drained, and stormy discussions and dances lasted until dawn.
 miskas_fblt MIŠKAS / WOODS
2015 | 10 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Ignas Meilūnas
Senas atsiskyrėlis gamtininkas bando sugauti mitinį naktį šviečiantį miško gyventoją ir taip užpildyti savo ekskliuzyvinę kolekciją. Gamtininkas sukonstruoja spąstus, tačiau netrukus pats atsiduria keblioje situacijoje.
The old hermit scientist tries to catch the mythical creature, who lives in the forest and glows in the dark, in order to fill his Exclusive Collection. He constructs a trap but soon gets into the uncomfortable situation himself.
Man dvim keli MAN DVIM KELI / I‘M TWENTY SOMETHING
2014 | 20 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Marija Kavtaradzė
Trys dvidešimtmečiai draugai bando įgyvendinti neįgyvendinamą tikslą – pasilinksminti penktadienio vakarą. Jie negali išsirinkti iš galybės pasirinkimų, juk “kas, jeigu kur nors kitur bus geriau?”
Three friends in their twenties are trying to do the impossible – have fun on a casual Friday night. There are so many choices that they can’t choose where to stay, because “what if somewhere else it will be better?”
Apytiksliai
APYTIKSLIAI / TILDE
2014 | 6 min | experimental | Lithuania
Rež. / Dir. Vytautas Plukas
Nuo važiuojančios mašinos atitrūksta plėvelė. Tai trumpas, niekieno nepastebėtas laisvės momentas. Pilnas gyvybės, žaismingumo ir laikinumo.
A skim gets loose from a driving car. It’s a short moment of unnoticed freedom. Full of life, playfulness and transience.
 triuksmadarys_fblt
TRIUKŠMADARYS / THE NOISEMAKER
2014 | 15 min | fiction | Lithuania, Sweden
Rež. / Dir. Karolis Kaupinis
Delegacija iš ministerijos turi atvežti naują skambutį mažo miestelio mokyklai. Senasis – nebeatitinka garso standartų. Tačiau vaikų, o ne skambučio stokojančios mokyklos direktorius visomis išgalėmis stengiasi užmaskuoti akivaizdų trūkumą ir taip išvengti neišvengiamo mokyklos uždarymo.
A distant provincial school is waiting for an official delegation from the Ministry. They’re about to bring a new school bell. This is not what the school needs though. Having shrunk throughout the years, it lacks two pupils to satisfy the governmental quota established for any school in the country to exist. The gift from the capital is a threat for the survival of the school. Anticipating the arrival of the delegation, the principal makes his best to mask the lack of pupils and avoid the unavoidable school closure.
 Guilt KALTĖ / GUILT
2013 | 6 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Reda Tomingas
Vieniša lapė izoliuoja save nuo supančio pasaulio tam, kad galėtų mėgautis savo kalte. Bet laikui bėgant pasikėsinama ir į lapės asmeninę erdvę. Viskas pradeda byrėti. Ji turi rinktis – beprotybė arba susitaikymas.
The film “Guilt” tells a story of a lonely fox, who desires to isolate herself from the outer world. She enjoys to be tortured by her Guilt. But it’s not easy to be left alone with it as her personal space gets constantly invaded by the surroundings. While the fox’s small world crumbles the Guilt just observes and continues to torment her hostess with uneasy dreams. The fox has to choose between madness and reconciliation.
 neeuklidine geometrija_fblt NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA / NON-EUCLIDEAN GEOMETRY
2013 | 11 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Skirmanta Jakaitė, Solveiga Masteikaitė
Apie meilės dėsnius ir įstatymus, kurie aiškūs kaip du kart du, kol mes mylime, bet nebesuprantami ir nepaaiškinami, kai meilė pasitraukia. Apie širdies logiką, kuri nieko bendra neturi su įprastine logika, taip, kaip neeuklidinė geometrija paneigia ir pranoksta euklidinę.
This is about the laws of love, which are as simple as one, two, three, when we are still in love, but incomprehensible and unexplainable once love retreats. About the logic of the heart, which has nothing in common with common logic, just like non-Euclidean geometry disproves and surpasses the Euclidean one.
 Saga SAGA / THE BUTTON
2012 | 6 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Ieva Miškinytė
Pasakojimas apie žmones ir daiktus, kuriame žmonės klajoja, svajoja, ieško, nori atrasti ir būti atrastais, apie pamestas ir atrastas sagas, ir visus juos siejančius nematomus siūlus.
This is a story about humans and things, where people wander, searching, trying to find and wants to be found, about lost and found buttons and about the invisible yarns that connects.
 desimt priezasciu_fblt DEŠIMT PRIEŽASČIŲ / TEN REASONS
2011 | 30 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Andrius Blaževičius
Vytas – vaikinas iš daugiabučių namų rajono, toks pat pilkas, kaip ir jo kaimynystė. Jam jau per dvidešimt, bet jis tebegyvena su tėvais. Vyto mergina Ona – kitokia, ji yra savarankiška, turi pomėgių ir draugų. Su vienu iš jų Ona praleidžia vis daugiau laiko. Ir taip pilką Vyto kasdienybę užtemdo pavydas. Jis imasi ieškoti tiesos klaidžiuose daugiabučių kiemų labirintuose.
Vytas is a resident of a blocked houses quarter and he is just as dull as his neighborhood. Though the young guy is over his twenties, he still lives with his parents. Vytas’ girlfriend Ona is a bit different – she is independent, knows her likes and dislikes, has some friends – one of which she starts seeing more and more often. This leaves no sunshine in Vytas life at all and makes him wander for the truth in the maze of the blocked houses quarter.
Laikinai LAIKINAI / TEMPORARY
2011 | 27 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Jūratė Samulionytė
Dvi sesės Saulė ir Liucija gyvena vienos ir laukia tėvų, kurie laikinai išvyko į Londoną uždarbiauti. Vyresnėlei Saulei atitenka didžiausia atsakomybė – pasirūpinti Liucija, prižiūrėti namus, o tuo pačiu metu dar spręsti visus paauglystėje iškylančius klausimus.
Saulė and Liucija are two sisters living alone, waiting for their parents who have temporarily gone to London in search of work. The biggest responsibility falls on older Saulė’s shoulders – she must take care of Liucija, look after home while dealing with the usual issues of a teenager’s life.