What‘s on


LITHUANIAN SHORT FILM PROGRAME

 Kaukai-RunningLights KAUKAI / RUNNING LIGHTS
2017 | 11 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Gediminas Šiaulys

Trumpa istorija pasakoja apie niekada nenutrūkstantį gyvybės pradžios ir pabaigos stebuklą. Nelaiminga kiškio žūtis tampa nepaprastu išgyvenimu jį radusiems ir smėlio dėžėje palaidojusiems vaikams. Kiškio kūnelį apleidžia gausybė iki tol jame besiglaudusių stebuklingų būtybių, kurios dabar nerimastingai ieško naujų namų. Tai liūdna, tačiau šviesi pasaka vaikams, skatinanti pamąstyti, kas yra mirtis.

This is a story about the eternal miracle of life and death. The unfortunate death of a wild hare turns into a remarkable experience for children who find his body and bury it in a sandbox. Now buried, the hare’s life fades away and dozens of magical creatures that lived inside him leave his body in search for a new home.  This fairy-tale for children encourages us to think about what death is.

 Saga_Button SAGA / BUTTON
2012 | 6 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Ieva Miškinytė

Pasakojimas apie žmones ir daiktus, kuriame žmonės klajoja, svajoja, ieško, nori atrasti ir būti atrastais, apie pamestas ir atrastas sagas, ir visus juos siejančius nematomus siūlus.

This is a story about humans and things, where people wander, searching, trying to find and wants to be found, about lost and found buttons and about the invisible yarns that connects

 Pono Nakties laisvadienis - Mr Night Has A Day Off PONO NAKTIES LAISVADIENIS / MR. NIGHT HAS A DAY OFF
2016 m | 2 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Ignas Meilūnas

Išėjęs pasivaikščioti saulėtą vasaros dieną, ponas Naktis liko nemaloniai nustebintas. Viskas aplinkui šviesu ir ryšku, o jis prie to nepratęs.

Why is the night changing the day? When you don’t like something, you change it.

 Paskutine diena-Last Day PASKUTINĖ DIENA / THE LAST DAY
2017 | 24 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Klaudija Matvejevaitė

Kaip jaustumeisi, jei žinotum tikslią savo mirties datą? Ateina laikas, kai kiekvienas gali ją sužinoti. Sename name Vilniuje gyvena Beloglazovų šeima – Kolia, Lena, jų dukra Sonia ir
paauglys sūnus Igoris. Šiandien yra diena, kai keturiolikmetis Igoris turi mirti. Kiekvienas šeimos narys tai žino ir savaip bando tvarkytis su slegiančiu laukimu.

How would you feel if you knew your exact date of death? A time comes when every person in the world can find it out. Beloglazovai family – Kolia, Lena, their daughter Sonia and teenage son Igor live in an old house in Vilnius. Today is the day when fourteen year old Igor must die. All family members know that and in their own way are trying to deal with this burdensome waiting.

 Virsmas_Junction VIRSMAS / JUNCTION
2016 | 7 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Nathan Jurevicius

Iš kartos į kartą paslaptingos būtybės gamino molinius žetonus, kurie geba pakeisti vėjus ir genties veidus. Ateina mėnuo, kai pačiam jauniausiam tenka kopti dešimt tūkstančių žingsnių į rytų kalną. Jo žygis turi apgaubti miestą pokyčių vėjais. Spalvingas, novatoriškas animacinis filmas įtraukia į kelionę po magišką pasaulį.

For generations the Face Changers have made the clay tokens that alter the winds and faces of their kin. This month the youngest is tasked to take the ten thousand footsteps to the top of the east mountain and engulf the town in the winds of change. Innovative, colorful animation invites to travel into magical world.

Nesiseka siandien- Not Lucky Today NESISEKA ŠIANDIEN / NOT LUCKY TODAY
2010 | 6 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Dovilė Šarutytė

Vieną įprastą dieną iš dangaus ima kristi neatpažinti objektai. Tai sukelia nelaimių virtinę tam tikriems žmonėms. Kas ir kodėl taip įvyko? Tai trumpas, ironiškas pasakojimas apie sėkmę.

Once upon a day a non-specified objects start falling down from heaven. This causes a series of unlucky episodes for the specific people. What has happened and why? This is a short and ironic story about luck.

 Motinos diena -Mother's Day MOTINOS DIENA  / THE MOTHER’S DAY
2017 | 12 min | fiction | Lithuania
Rež. / Dir. Kamilė Milašiūtė

Artėjant motinos dienai, 16-metis Nerka tradiciškai su draugais ruošiasi eiti vogti gėlių savo mamoms. Tačiau šį kartą viskas kitaip – jau metai, kaip Nerkos mama prarado teisę auginti savo sūnų ir dingo be žinios. Nepaisant to, vaikinas pasiryžta ją surasti. Ši kelionė atskleidžia netikėtą tiesą – panašu, jog Nerkos mama yra pradėjusi naują gyvenimo etapą ir nebenori grįžti namo.

On mother’s day, 16-year-old Nerka, with his other friends from lower class families, have a tradition to steal flowers to give to their mothers. Even though this year is different for Nerka, as he doesn’t know where his mother lives at the moment, he is still determined to greet her. This journey reveals an unexpected truth.

 Miskas-Woods MIŠKAS / WOODS
2015 | 12 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Ignas Meilūnas

Senas atsiskyrėlis gamtininkas bando sugauti mitinį naktį šviečiantį miško gyventoją ir taip užpildyti savo ekskliuzyvinę kolekciją. Gamtininkas sukonstruoja spąstus, tačiau netrukus pats atsiduria keblioje situacijoje.

The old hermit scientist tries to catch the mythical creature, who lives in the forest and glows in the dark, in order to fill his Exclusive Collection. He constructs a trap but soon gets into the uncomfortable situation himself.

 Noroutine_Nerutina NERUTINA / NOROUTINE
2007 | 15 min | animation | Lithuania
Rež. / Dir. Jūratė Samulionytė

Pagrindinis filmo personažas – pusamžis ofiso darbuotojas Henrikas. Jo darbas – tai nesibaigianti rutina, besikartojantys veiksmai, mechaninių įrengimų ritmas. Jis vienišius, gyvenantis slaptame ir
spalvingame savo daiktų pasaulyje. Daiktai nori padėti savo šeimininkui. Jie bando išlaisvinti Henriką nuo pačio savęs kalėjimo, įsitikinimų, rutinos. Daiktai privilioja šeimininką iki keistai ilgos juostos, kuri, vingiuodama gatvėmis, kiemais ir keisčiausiomis erdvėmis, atveda Henriką iki šviesaus džiaugsmo, išsilaisvinimo, laimės būti savimi. Nerutinos.

As usually, Henrikas wakes up and goes to his job every morning.But today is the day, when he suddenly finds a mysterious white ribbon. Follow where the white line flows. Escape routine.