Edukacija


Lietuvos kino centras palaiko ir remia kino edukacijos plėtros iniciatyvas, koordinuoja ir plėtoja vizualinio raštingumo ugdymo procesus, siekdamas, kad kinas taptų kuo plačiau prieinamas ir kaip laisvalaikio pomėgis, ir kaip saviraiškos bei pasaulio pažinimo priemonė.
Kino edukacija – vizualinio raštingumo, kai lavinami įgūdžiai „skaityti“, kritiškai vertinti ir kurti vaizdinę informaciją, ugdymo dalis. Ypač svarbi vaikų ir jaunimo kino edukacija: vizualinio raštingumo ugdymas skatina vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei vaizdinės kultūros supratimą, drauge auga intelektuali kino žiūrovų auditorija.

Projektas „Film LT100“

Tai tarptautinis dvišalės patirties mainų kino edukacijoje projektas, kurį inicijavo Danijos kultūros institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos kino centru. Projektas vyko 2018 m. rudenį ir buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Kūrybinėse dirbtuvėse 5-8 klasių moksleiviai susipažino su visais kino kūrimo etapais: kūrė siužetą, režisavo, vaidino, filmavo, montavo vaizdus, įrašė garso takelį ir taip sukūrė trumpus filmus. Iš viso surengta per 40 kūrybinių dirbtuvių.
Šio projekto tikslas  – ugdyti vaikų raštingumą kino srityje naudojant įdomius ir kūrybiškumą skatinančius mokymosi būdus, kurie padeda suvokti, kaip ir kokią įtaką gali turėti audiovizualinis kūrinys.

Konkursas „Jaunasis kino kritikas“

Šiuo projektu siekiama skatinti moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.
Konkurso metu LKC kviečia moksleivius rašyti filmų recenzijas. Filmą, apie kurį norėtų parašyti recenziją, moksleiviai gali pasirinkti iš LKC pasiūlytų programų ir platformų. Tai gali būti ir filmas, kurį moksleivis matė kino teatre per pastaruosius metus. Konkurse gali dalyvauti visi vyresniųjų klasių Lietuvos moksleiviai.

Daugiau informacijos: Karolina Dačkutė, tel. (8 5) 213 0996, el. p. k.dackute@lkc.lt