Edukacija


Lietuvos kino centras palaiko ir remia kino edukacijos plėtros iniciatyvas, koordinuoja ir plėtoja vizualinio raštingumo ugdymo procesus, siekdamas, kad kinas taptų kuo plačiau prieinamas ir kaip laisvalaikio pomėgis, ir kaip saviraiškos bei pasaulio pažinimo priemonė.
Kino edukacija – vizualinio raštingumo, kai lavinami įgūdžiai „skaityti“, kritiškai vertinti ir kurti vaizdinę informaciją, ugdymo dalis. Ypač svarbi vaikų ir jaunimo kino edukacija: vizualinio raštingumo ugdymas skatina vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei vaizdinės kultūros supratimą, drauge auga intelektuali kino žiūrovų auditorija.


Kino klubai Lietuvos mokyklose

Siekdamas suteikti mokykloms prieigą legaliai ir nemokamai žiūrėti lietuviškus bei užsienio filmus, Lietuvos kino centras įgyvendina projektą „Kino klubai“. Mokyklos kviečiamos steigti kino klubus, pasiūlyti moksleiviams patrauklesnį būdą mokytis, per filmus pažinti įvairiausių šalių kultūras, turiningesnį laisvalaikį ir filmų įvairovę.
Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje kas savaitę rodomi filmai iš specialiai sudaryto filmų katalogo, o po peržiūrų rengiami filmų aptarimai. Mokykla, prisijungusi prie projekto interneto svetainės, gali pasirinkti jai įdomius filmus ir nemokamai bei legaliai rodyti juos mokiniams.
Projekto tikslas – vystyti kino edukaciją Lietuvoje, skiriant daugiau dėmesio vaikams ir jaunimui, didinti kino prieinamumą visoje šalyje.
Projekte jau dalyvauja per 150 mokyklų iš daugiau nei 40 Lietuvos vietų. Mokyklų ir jų bendruomenių iniciatyvos dėka kino klubai nuo projekto pradžios surengė beveik 3000 peržiūrų.
2017 m. projektas „Kino klubai“ prasidėjo kaip tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis. Pilotinį projektą Lietuvos kino centras įgyvendino kartu su Jungtinės Karalystės kino edukacijos organizacija „Film Literacy Europe” bei Latvijos ir Gruzijos nacionalinėmis kino institucijomis. Dalinai projektą finansavo Europos Komisijos MEDIA programa.
Daugiau apie kino klubus ČIA.


Kino edukacijos ugdymo bazė

Kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB) – tai Lietuvos kino centro įgyvendinama tęstinė kino edukacijos programa, kurios prioritetas – nacionalinis kinas. Siekiama skatinti moksleivius žiūrėti gerą kiną, diskutuoti apie jį ir suprasti, o pedagogus – naudotis kinu kaip informacijos šaltiniu, ne tik kaip pagalbine vaizdine priemone.
KEUB pagrindas – trys filmų programos, skirtos trims amžiaus  grupėms. Į kiekvieną filmų programą įtraukti vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai bei trumpametražiai filmai. Kiekvienam į filmų programas įtrauktam filmui parengta metodinė medžiaga.
Į filmų programas įtraukti ir Lietuvos kino korifėjų ir jaunosios kartos kino kūrėjų filmai, sukurti per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį.
Kino edukacijos ugdymo bazė patalpinta Lietuvos kino centro interneto svetainėje. Ji skirta visiems pedagogams, kurie jau naudoja filmus mokymo procese ir kurie norėtų tai daryti. Užsiregistravę ir prisijungę prie bazės mokytojai kartu su savo moksleiviais galės kartu tiesiogiai internetu (on-line) žiūrėti bazėje esančius filmus.
Prisijunkite prie Kino edukacijos ugdymo bazės ČIA.
Filmų programa
Kino edukacijos video seminaras

Projektas „Film LT100“

Tai tarptautinis dvišalės patirties mainų kino edukacijoje projektas, kurį inicijavo Danijos kultūros institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos kino centru. Projektas vyko 2018 m. rudenį ir buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Kūrybinėse dirbtuvėse 5-8 klasių moksleiviai susipažino su visais kino kūrimo etapais: kūrė siužetą, režisavo, vaidino, filmavo, montavo vaizdus, įrašė garso takelį ir taip sukūrė trumpus filmus. Iš viso surengta per 40 kūrybinių dirbtuvių.
Šio projekto tikslas  – ugdyti vaikų raštingumą kino srityje naudojant įdomius ir kūrybiškumą skatinančius mokymosi būdus, kurie padeda suvokti, kaip ir kokią įtaką gali turėti audiovizualinis kūrinys.


Jaunojo žiūrovo kino diena

Lietuvos kino centras organizuoja Europos kino akademijos renginį – Europos jaunimo kino apdovanojimus, kurie vyksta nuo 2010 m.
12-14 amžiaus vaikai iš daugiau nei 35 Europos šalių kviečiami visą dieną žiūrėti filmus ir tapti žiuri nariais.
„Jaunojo žiūrovo kino dienos“ programoje rodomi trys skirtingų žanrų filmai, po kiekvieno filmo peržiūros vyksta atviros diskusijos filmų temomis, o po visų filmų peržiūros slapto balsavimo būdu išrenkamas labiausiai patikęs filmas.
Tiesioginės transliacijos metu skelbiami visų šalių balsavimo rezultatai, juos susumavus filmui, surinkusiam daugiausia balų įteikiamas oficialus Europos kino akademijos apdovanojimas už geriausią Europos jaunimo kino filmą.
„Jaunojo žiūrovo kino dienoje“ kasmet dalyvauja 100 moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų.
Daugiau informacijos ČIA.


Audiovizualiniai XX amžiaus archyvai pamokose

Šiuo projektu siekiama ugdyti mokinių gebėjimus pastebėti ir kritiškai analizuoti audiovizualinę propagandą bei jos sukūrimo socialines, politines, kultūrines aplinkybes.
Apjungus skaitmeninių kūrybinių technologijas su archyviniais audiovizualiniais įrašais, mokiniai skatinami  gilintis į istoriją, ugdyti pilietiškumą, tuo pačiu lavinami jų įgūdžius suprasti, interpretuoti ir naudoti judančius vaizdus.
Viena svarbiausių sudėtinių šio edukacinio projekto dalių – suskaitmeninta audiovizualinė archyvinė medžiaga. Atrinktos konkrečios ištraukos naudojamos ne tik peržiūroms, bet ir moksleivių užduotims, kurių metu moksleiviai šią medžiagą gali redaguoti, montuoti, jungti su kitais vaizdais ir garsais.
Audiovizualinė archyvinė medžiaga – XX a. sovietų Lietuvos dokumentinių kino žurnalų „Tarybų Lietuva“ ištraukos – pateikiama kartu su ją analizuojančia metodinėms medžiagomis. Parengtos šešios mokomosios priemonės, kurios skirtos istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, pilietinio ir dorinio ugdymo pamokoms. Edukaciniams užsiėmimams pasirinktos temos tinkamos diskusijoms apie propagandą, skleidžiamą audiovizualinėmis medijomis, sovietų okupaciją ir kitus istorinius XX a. įvykius, socialinę, kultūrinę, ekonominę Lietuvos padėtį sovietmečiu ir dabar.
Šio projekto partneris – Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir www.e-kinas.lt.
Projekto medžiaga prieinama per Kino edukacijos ugdymo bazę. Prisijunkite ČIA.
Projekto programa


Konkursas „Dokumentika mokykloje“

Šiuo projektu siekiama ugdyti moksleivių mąstymo „judančiais vaizdais“ įgūdžius, lavinti jų vizualinę kalbą, supažindinti ir sudominti moksleivius kino dokumentika, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas.
Konkurso metu LKC kviečia moksleivius kurti trumpus dokumentinius filmus bei dalyvauti kūrybinėse kino dirbtuvėse, kurias veda kino profesionalai. Filmo tema gali tapti viskas, kas nutinka moksleivių gyvenime: įdomūs žmonės (mokykloje ar už jos ribų), tarpusavio santykiai, ypatinga vieta ar įvykis, prisiminimai ir kita. O dirbtuvių metu moksleiviams suteikiama galimybė patiems patirti kaip žingsnis po žingsnio gimsta filmas, susipažinti su kino gamyba, naudoti tikrą kino techniką.
Daugiau informacijos ČIA.


Konkursas „Jaunasis kino kritikas“

Šiuo projektu siekiama skatinti moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.
Konkurso metu LKC kviečia moksleivius rašyti filmų recenzijas. Filmą, apie kurį norėtų parašyti recenziją, moksleiviai gali pasirinkti iš LKC pasiūlytų programų ir platformų. Tai gali būti ir filmas, kurį moksleivis matė kino teatre per pastaruosius metus. Konkurse gali dalyvauti visi vyresniųjų klasių Lietuvos moksleiviai.

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 216 4408, el. p. d.butnoriute@lkc.lt