Kultūros ministro įsakymai


2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. ĮV-320 „Dėl Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos nuostatų“

2012 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-886 „Dėl Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“

2012 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-863 „Dėl Kino projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (taikoma tik 2014 m. finansuotiems gamybos ir parengiamųjų darbų projektams ir kino sklaidos projektams, finansuotiems iki naujų kino sklaidos taisyklių įsigaliojimo 2014 11 07)

2013 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-707 „Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymo nr. Įv-692 „Dėl kino projektų dalinio finansavimo taisyklių, paraiškų, sąmatų, sutarčių, ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“
(taikoma tik 2014 m. finansuotiems gamybos ir parengiamųjų darbų projektams ir kino sklaidos projektams, finansuotiems iki naujų kino sklaidos taisyklių įsigaliojimo 2014 11 07)

2013 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-865 Dėl Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo gamybos ir kultūrinio turinio, įskaitant filmo scenarijų, vertinimo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo

2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas Nr. ĮV-8921K-406 dėl pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo

2014 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-603 „Dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių     patvirtinimo“ 
1 taisyklių priedas_Atitiktis kultūriniams kriterijams_
2 taisyklių priedas_Vertinimo kriterijai_parengiamieji darbai__
3 taisyklių priedas_Vertinimo kriterijai_gamyba

2014 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ĮV-755 „Dėl kino sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“

2016 m. gegužės 2 d. įsakymas dėl 2016 m. pavaldžių įst. veiklos planų (2016-05-02 Nr. ĮV-356)

2018 m. kovo 1 d. įsakymas dėl Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo

2019 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ĮV-812 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-812 „Dėl kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo