Teisės aktai


Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

Kultūros ministro įsakymai

LKC direktoriaus įsakymai

2018 m. LKC direktoriaus įsakymai
2017 m. LKC direktoriaus įsakymai
2016 m. LKC direktoriaus įsakymai
2015 m. LKC direktoriaus įsakymai
2014 m. LKC direktoriaus įsakymai
2013 m. LKC direktoriaus įsakymai

Tarptautiniai teisės aktai

Tarptautinės sutartys

Lietuvos ir Lenkijos sutartis dėl bendradarbiavimo kino srityje
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos vyriausybės susitarimas dėl bendros kino filmų gamybos
Collaboration Agreement between the Baltic Film Institutions

Europos Sąjungos teisės aktai