Teisės aktai


Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Su Europos Komisija suderintos valstybės pagalbos schemos

Vyriausybės nutarimai

Kultūros ministro įsakymai

LKC direktoriaus įsakymai

2019 m. LKC direktoriaus įsakymai
2018 m. LKC direktoriaus įsakymai
2017 m. LKC direktoriaus įsakymai
2016 m. LKC direktoriaus įsakymai
2015 m. LKC direktoriaus įsakymai
2014 m. LKC direktoriaus įsakymai
2013 m. LKC direktoriaus įsakymai

Tarptautiniai teisės aktai

Tarptautinės sutartys

Europos Sąjungos teisės aktai