Teisės aktai


Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Su Europos Komisija suderintos valstybės pagalbos schemos

Vyriausybės nutarimai

Kultūros ministro įsakymai

LKC direktoriaus įsakymai

 

Tarptautiniai teisės aktai

Tarptautinės sutartys

Europos Sąjungos teisės aktai