Kontaktai ir struktūra


Adresas

Zigmanto Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius
Telefonas: +370 5 213 0547
Faksas: +370 5 213 0753
Įmonės kodas: 302783199

Kaip rasti

Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 8.00–17.00
Penktadieniais: 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45

Lietuvos kino centro darbuotojų, dirbančių kitu laiku, sąrašas


Struktūra

Lietuvos kino centro administracijos struktūrą ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių tvirtina kultūros ministras.

Lietuvos kino centrui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai į pareigas priima ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Lietuvos kino centro direktorius gali būti skiriamas eiti Lietuvos kino centro direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Lietuvos kino centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

Lietuvos kino centro struktūra


Kontaktai

Pareigos
Vardas, pavardė
Telefonas 
Elektroninis paštas
Administracija
Direktorius Rolandas Kvietkauskas (85) 213 0734 r.kvietkauskas@lkc.lt
Vyriausioji buhalterė Violeta Šlepikienė (85) 213 4332 v.slepikiene@lkc.lt
Administratorė Greta Narimanidzė (85) 213 0547  g.narimanidze@lkc.lt
Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyrius
Skyriaus vedėja Dovilė Butnoriūtė (85) 216 4408 d.butnoriute@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Justė Bulytė (85) 213 1527 j.bulyte@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Eglė Šinkūnaitė (85) 233 1568 e.sinkunaite@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Simona Gaidytė (85) 213 79 79 s.gaidyte@lkc.lt
Viešųjų ryšių specialistė Indrė Ažondenė (85) 213 3726 i.pavilonyte@lkc.lt
Filmų gamybos skyrius
Skyriaus vedėja Irma Šimanskytė (85) 231 0762 i.simanskyte@lkc.lt
Vyriausiasis specialistas Audrius Kuprevičius (85) 213 4236 a.kuprevicius@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Daiva Žekonienė 213 3692 d.zekoniene@lkc.lt
ES programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA
paprogramės koordinatorė
Austėja Milvydaitė (85) 213 0643 a.milvydaite@lkc.lt