Kontaktai ir struktūra


Adresas

Zigmanto Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius
Telefonas: +370 656 15395
Faksas: +370 5 213 0753
Įmonės kodas: 302783199

Kaip rasti

Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 8.00–17.00
Penktadieniais: 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45

Lietuvos kino centro darbuotojų, dirbančių kitu laiku, sąrašas


Struktūra

Lietuvos kino centro administracijos struktūrą ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių tvirtina kultūros ministras.

Lietuvos kino centrui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai į pareigas priima ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Lietuvos kino centro direktorius gali būti skiriamas eiti Lietuvos kino centro direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Lietuvos kino centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

Lietuvos kino centro struktūra


Kontaktai

Pareigos
Vardas, pavardė
Mob. telefonas
Elektroninis paštas
Administracija
Direktorius Laimonas Ubavičius +370 640 10407  l.ubavicius@lkc.lt
Vyriausioji buhalterė Violeta Šlepikienė +370 679 77366 v.slepikiene@lkc.lt
Teisininkė Indrė Baumilaitė  +370 659 15772  i.baumilaite@lkc.lt
Administratorė Greta Narimanidzė +370 656 15395  g.narimanidze@lkc.lt
Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyrius
Skyriaus vedėja  Jana Mikulevič +370 659 13418 j.mikulevic@lkc.lt
Kino sklaidos koordinatorė  Kamilė Bitvinskaitė  +370 677 21348  k.bitvinskaite@lkc.lt
Edukacijos veiklos ir projektų priežiūra Karolina Dačkutė – Žekevičė  +370 681 50144  k.dackute@lkc.lt
Viešųjų ryšių specialistė Indrė Ažondenė +370 607 88 287 i.pavilonyte@lkc.lt
Paveldo išsaugojimas Austė Jucytė +370 650 86886 a.jucyte@lkc.lt
Paveldo išsaugojimas Eglė Šinkūnaitė (motinystės atostogose)
Filmų gamybos skyrius
Skyriaus vedėja Irma Šimanskytė +370 619 36334 i.simanskyte@lkc.lt
Filmų platinimas, finansavimas, projektų įgyvendinimo priežiūra Audrius Kuprevičius +370 650 66873 a.kuprevicius@lkc.lt
Projektų įgyvendinimo priežiūra, stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams administravimas Daiva Žekonienė +370 685 87969 d.zekoniene@lkc.lt
Mokestinės lengvatos administravimas, projektų įgyvendinimo priežiūra
Deimantas Saladžius +370 658 68822 d.saladzius@lkc.lt
   Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyrius
ES programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA
paprogramės koordinatorė
Austėja Milvydaitė +370 694 23125 a.milvydaite@lkc.lt