Kontaktai ir struktūra


Adresas

Zigmanto Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius
Telefonas: +370 5 213 0547
Faksas: +370 5 213 0753
Įmonės kodas: 302783199

Kaip rasti


Darbo laikas

Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8-17 val.
Penktadieniais 8-15.45 val.
Pietų pertrauka 12-12.45 val.

Struktūra

Lietuvos kino centro administracijos struktūrą ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių tvirtina kultūros ministras.

Lietuvos kino centrui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai į pareigas priima ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Lietuvos kino centro direktorius gali būti skiriamas eiti Lietuvos kino centro direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Lietuvos kino centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

Lietuvos kino centro struktūra


Kontaktai

 

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Direktorius Rolandas Kvietkauskas 213 0734 r.kvietkauskas@lkc.lt
Vyriausioji buhalterė Violeta Šlepikienė 213 4332 v.slepikiene@lkc.lt
Teisininkė Gerda Leonavičienė 231 0762  g.leonaviciene@lkc.lt
Administratorė Greta Narimanidzė 213 0547  g.narimanidze@lkc.lt
   Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyrius
Skyriaus vedėja Dovilė Butnoriūtė 216 4408 d.butnoriute@lkc.lt
Vyriausiasis specialistas Egidijus Mardosas 213 0996 e.mardosas@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Dalia Nakutytė 213 3726 d.nakutyte@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė 213 7979 j.sarnickiene@lkc.lt
Vyriausiasis specialistas Vidas Grigoraitis 233 1568 v.grigoraitis@lkc.lt
Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Karolis Galdikas 213 1527 k.galdikas@lkc.lt
Vyriausioji specialistė
(motinystės atostogose)
Justė Bulytė
     Filmų gamybos skyrius
L. e. p. skyriaus vedėjas Audrius Kuprevičius 213 4236 a.kuprevicius@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Milda Vakarinaitė 231 0723 m.vakarinaite@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Daiva Žekonienė 213 3692 d.zekoniene@lkc.lt