Kontaktai ir struktūra


Adresas

Zigmanto Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius
Telefonas: +370 5 213 0547
Faksas: +370 5 213 0753
Įmonės kodas: 302783199

Kaip rasti

Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 8.00–17.00
Penktadieniais: 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45

Lietuvos kino centro darbuotojų, dirbančių kitu laiku, sąrašas


Struktūra

Lietuvos kino centro administracijos struktūrą ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių tvirtina kultūros ministras.

Lietuvos kino centrui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai į pareigas priima ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Lietuvos kino centro direktorius gali būti skiriamas eiti Lietuvos kino centro direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Lietuvos kino centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

Lietuvos kino centro struktūra


Kontaktai

Pareigos
Vardas, pavardė
Telefonas 
Mob. telefonas
Elektroninis paštas
Administracija
Direktorius  Laimonas Ubavičius +370 640 10407  l.ubavicius@lkc.lt
Vyriausioji buhalterė Violeta Šlepikienė (85) 213 4332 +370 679 77366 v.slepikiene@lkc.lt
Administratorė Greta Narimanidzė (85) 213 0547 +370 656 15395  g.narimanidze@lkc.lt
Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyrius
Kino sklaidos koordinatorė  Kamilė Bitvinskaitė  85) 213 7979  +370 677 21348  k.bitvinskaite@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Karolina Dačkutė  85) 213 0996  +370 681 50144  k.dackute@lkc.lt
Viešųjų ryšių specialistė Indrė Ažondenė (85) 213 3726 +370 607 88 287 i.pavilonyte@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Austė Jucytė (85) 233 1568 +370 650 86886 a.jucyte@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Eglė Šinkūnaitė (motinystės atostogose)
Filmų gamybos skyrius
Skyriaus vedėja Irma Šimanskytė (85) 231 0762 +370 619 36334 i.simanskyte@lkc.lt
Vyriausiasis specialistas Audrius Kuprevičius (85) 213 4236 +370 650 66873 a.kuprevicius@lkc.lt
Vyriausioji specialistė Daiva Žekonienė (85) 213 3692 +370 685 87969 d.zekoniene@lkc.lt
Vyriausiasis specialistas Deimantas Saladžius (85) 231 0723 +370 658 68822 d.saladzius@lkc.lt
   Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyrius
ES programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA
paprogramės koordinatorė
Austėja Milvydaitė (85) 213 0643 +370 694 23125 a.milvydaite@lkc.lt