Darbo užmokestis


Lietuvos kino centro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (neatskaičius mokesčių).

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
2017 m.
Direktorius
1
2250,00 Eur
Skyriaus vedėjas
2
1292,00 Eur
Vyr. specialistas
10
1027,00 Eur