Kviečiame teikti paraiškas Italijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendrai vystomų kino projektų prizui gauti


LKC_logo_1200x800_geltonas

Lietuvos kino centras kviečia teikti paraiškas Italijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendrai vystomų kino projektų prizui gauti. Prizas, kurio tikslas yra paskatinti bendrą Italijos ir Baltijos šalių kino gamybą, įsteigtas įgyvendinant 2018 m. lapkričio mėnesį pasirašytą susitarimą tarp Italijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos kino institucijų. Prizą sudaro 30 000 eurų, iš kurių 15 000 eurų skiria Italijos Generalinė kino direkcija, po 5 000 eurų – Estijos kino institutas, Latvijos kino centras ir Lietuvos kino centras.

Paraiškų vertinimo komisiją sudarys Italijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinių kino institucijų deleguoti atstovai. Komisijos sprendimas dėl nugalėtojo bus paskelbtas tarptautinio Triesto kino festivalio kino industrijos renginio „When East Meets West“ metu ‒ 2022 m. sausio 24‒28 dienomis.

Prizą laimėjusio projekto gamyba turės  būti  vykdoma kaip Italijos ir bent vienos iš Baltijos šalių bendra gamyba, atitinkanti Europos konvencijos dėl bendros filmų gamybos reikalavimus, kurioje Lietuvos bendragamintojas privalo būti pagrindinis bendragamintojas. Nesilaikant šio reikalavimo, gauta prizo suma  turės būti grąžinta.

Komisijos vertinimui bus perduotos tik tos paraiškos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

  1. Priimamos ilgametražių animacinių, vaidybinių ir dokumentinių filmų, kurių trukmė yra ne mažiau kaip 52 minutės, bei skirtų rodyti kino teatruose, projektų vystymo paraiškos.
  2. Projekto vykdytojais turi būti bent viena Italijoje registruota ir bent viena Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje registruota kino gamybos įmonė.
  3. Pareiškėjas ir pagrindinis projekto vykdytojas turi būti Lietuvoje registruota įmonė.
  4. Konkursui privaloma pateikti lietuvių kalba užpildytą Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymu nustatytos formos paraišką dėl filmo parengiamųjų darbų projekto valstybinio finansavimo.
  5. Prie paraiškos privaloma pateikti:

–  filmo sinopsį anglų kalba (1 psl.);

–  filmo scenarijaus traktuotę lietuvių ir anglų kalbomis (iki 20 psl.);

–  LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos paraiškos išlaidų sąmatą;

–  LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos finansavimo planą;

–  scenarijaus autoriaus (-ių)  kūrybinės veiklos aprašymą ir filmografiją;

–  režisieriaus (-ių)  kūrybinės veiklos aprašymą ir filmografiją;

–  pareiškėjo įmonės veiklos aprašymą ir filmografiją;

–  Italijos kino gamybos ir/ar kitos šalies įmonės (-ių) aprašymą ir filmografiją;

–  dokumentų, įrodančių suteiktas teises naudoti anksčiau sukurtus kūrinius patvirtintas kopijas;

–  bendrai vystomo projekto sutarties ar preliminarios sutarties patvirtinta kopiją;

–  filmo scenarijaus traktuotės vizualizaciją (animacinio filmo projektui);

–  esamos projekto vystymo stadijos aprašymas (iki 1 psl.).

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt iki sausio 20 d. 23 val. 59 min.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Siunčiamos bylos dydis neturi viršyti 25 MB.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, el.p.: g.narimanidze@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistas  Audrius Kuprevičius, tel. +370 650 66 873, el. p.: a.kuprevicius@lkc.lt ir Filmų gamybos skyriaus vedėja Irma Šimanskytė, tel. +370 619 36 334, el. p.: i.simanskyte@lkc.lt