Lietuvos kino centras skelbia filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą


LKC_logo_1200x800_geltonas

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11), ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi filmų gamyba. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti filmų gamybos veiklą ne trumpiau kaip 1 metus (atitiktis patikrinama pagal individualios filmų gamybos veiklos įregistravimo arba juridinio asmens registravimo datą).

Konkursui priimamos šių kategorijų projektų paraiškos:
1. vaidybinio trumpametražio filmo gamyba;
2. dokumentinio trumpametražio filmo gamyba;
3. pirmojo trumpametražio filmo gamyba;
4. televizinės meninės dokumentikos gamyba;
5. interaktyvaus kino projekto vystymo darbai;
6. mažumos bendra gamyba;
7. filmo parengiamieji darbai:
7.1. filmo scenarijaus kūrimo darbai;
7.2. filmo vystymo darbai.

Planuojama paskirstyti preliminari bendra finansavimo suma 500 000 EUR.

Planuojamos paskirstyti preliminarios finansavimo sumos pagal filmų rūšis:
–  vaidybinių filmų projektams – 300 000 EUR
–  dokumentinių filmų projektams – 120 000 EUR
–  animacinių ir interaktyvių filmų projektams –  80 000 EUR

Galutinis paskirstomų sumų dydis gali skirtis ir bus nustatytas atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių skirtingose kategorijose.

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu: info@lkc.lt.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Siunčiamos bylos dydis neturi viršyti 25 MB.

DĖMESIO! Pašome paraiškas siųsti tik šiame skelbime nurodytu Lietuvos kino centro el. pašto adresu: info@lkc.lt.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 18 d. (antradienio) imtinai.

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles rasite čia, o paraiškų, sąmatų, finansavimo plano ir kitas formas rasite čia.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, el.p.: g.narimanidze@lkc.lt.

Konsultacijos paraiškų pildymo klausimais bus vykdomos nuotoliniu būdu nuo gegužės 3 d. iki gegužės 18 d. imtinai šiais laikais:
pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 13.00 val. iki 17.00 val.;
penktadieniais nuo 13.00 val. iki 16.00 val.

Dėl paraiškų pildymo nuotoliniu būdu konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistai:
Audrius Kuprevičius konsultuoja vaidybinių ilgametražių filmų ir televizinių vaidybinių filmų parengiamųjų darbų, trumpametražių vaidybinių filmų gamybos darbų bei mažumos bendros gamybos darbų projektų klausimais, tel. +370 650 66 873, el. p.: a.kuprevicius@lkc.lt;

Deimantas Saladžius konsultuoja dokumentinių ilgametražių filmų parengiamųjų darbų, dokumentinių trumpametražių parengiamųjų ir gamybos darbų bei televizinės meninės dokumentikos gamybos darbų projektų klausimais, tel. +370 658 68 822, el.p.: d.saladzius@lkc.lt;

Daiva Žekonienė konsultuoja animacinių filmų ir interaktyvių kino projektų vystymo darbų, pirmojo trumpametražio filmo gamybos klausimais, tel. +370 685 87 969, el. p.: d.zekoniene@lkc.lt.