Kviečiame teikti siūlymus dėl kino projektų ekspertinio vertinimo tobulinimo


LKC-vizualas

Lietuvos kino centras pradėjo konsultacijas su sektoriaus atstovais dėl kino projektų ekspertinio vertinimo ir kviečia teikti savo siūlymus dėl projektų vertinimo tobulinimo.

Šiuo kvietimu norima įvertinti esamą tvarką ir su ja susijusius procesus. Siekiant ekspertinio vertinimo skaidrumo ir efektyvumo, numatyti reikiamus ekspertinio vertinimo tobulinimo veiksmus ir suderinti reikiamus pakeitimus.

Kino centras atkreipia dėmesį, kad šiuo metu ekspertinį vertinimą reglamentuoja Kino projektų vertinimo ekspertų komisijų nuostatai, kurie įtvirtina principą, jog visi Lietuvos kino centro sprendimai dėl projektų finansavimo yra pagrįsti nepriklausomų ekspertų (deleguotų kino sektoriaus atstovų ir savo srities ekspertų) išvadomis bei rekomendacijomis. LKC šį principą laiko svarbiausiu bei užtikrinančiu nešališkų sprendimų priėmimą, o galimi ekspertinio vertinimo proceso pakeitimai būtų orientuoti šio principo taikymo sustiprinimui.

Raštiški siūlymai dėl esamos tvarkos tobulinimo priimami elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt.

Siūlymai laukiami iki 2021m. balandžio 2 d. imtinai.

Su dabar veikiančiais Kino projektų vertinimo ekspertų komisijų nuostatais susipažinti galite čia.