Paskirtos 2021 m. individualios stipendijos kino kultūros ir meno kūrėjams


LKC-vizualas

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymu Kino kultūros ir meno kūrėjams skirtos 25 individualios stipendijos. Iš viso individualioms stipendijoms paskirstyta  84 600 eurų.

Iš viso sulaukta 129 kino kultūros ir meno kūrėjų paraiškų individualiai valstybės stipendijai gauti. 109 paraiškos, atitikusios Stipendijų kino kultūros ir meno kūrėjams aprašo reikalavimus, perduotos Stipendijų kino kultūros bei meno kūrėjams vertinimo ekspertų komisijos svarstymui.

Individuali stipendija skiriama individualiai kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti: filmo scenarijaus pirmajai versijai arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti; vykdyti tyrimus kino ar Lietuvos kino istorijos srityse; rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas.

Stipendijų vertinimo ekspertų komisijos sudėtis:

Dovilė Grigaliūnaitė – profesionali kino meno vertintoja, Auksė Kancerevičiūtė-Mažutienė – profesionali kino meno vertintoja, Gabija Siurbytė – filmų gamintoja ir Aistė Žegulytė – kino meno kūrėja.

Su paskirtų stipendijų sąrašu galite susipažinti čia.