Lietuvos kino centro parama – 34-iems naujiems kino projektams


LKC-vizualas

Lietuvos kino centras paskelbė 2020 m. paskutiniojo filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų konkurso rezultatus – finansavimas 2021 m. numatyto biudžeto lėšomis skirtas 34-iems filmų projektams, paskirstant 1 804 491 eurų sumą.

Valstybės parama filmų gamybos darbų projektams

Iš 34 finansuojamų filmų projektų valstybės parama skirta 25 gamybos darbų projektams, tarp kurių – 9 ilgametražių, 7 trumpametražių ir 2 mažumos bendros gamybos filmų projektai. Valstybinę paramą gavo ir 1 animacinis kelių dalių filmo projektas, 1 televizinio vaidybinio filmo projektas, 4 televizinės meninės dokumentikos gamybos projektai bei 1 mikrobiudžeto vaidybinio filmo projektas. Šiems projektams skirta 1 635 491 eurų suma.

Tarp paminėtų ilgametražių projektų –  4 vaidybinių filmų ir 5 dokumentinių filmų. Tarp trumpametražių filmų gamybos projektų – 3 vaidybiniai, 2 dokumentiniai ir 2 animaciniai filmai. Tarp dviejų mažumos bendros gamybos projektų – 1 ilgametražis vaidybinis ir 1 ilgametražis animacinis filmas.

Valstybės parama filmų parengiamiesiems darbams

Finansavimas taip pat skirtas 9 filmų vystymo darbų projektams, iš kurių 5 vaidybiniai, 2 dokumentiniai filmai, 1 animacinis ir 1 interaktyvaus kino projektas. Viso filmų gamybos parengiamiesiems projektams skirta 169 tūkst. eurų suma.

Kino centras atkreipia dėmesį, kad negavus Finansų ministerijos suderinimo, šiuo metu neturėjo galimybės paskirti kino projektams lėšų, kurios pagal Kino įstatymo 7 straipsnio 3 dalį, yra perkeliamos į Kino centro biudžetą iš praėjusių kalendorinių metų.

Finansų ministerijai patvirtinus Kino centro 2021 m. bendrą asignavimų sąmatą (įskaitant 2020 m. nepanaudotas lėšas kino projektams įgyvendinti), šios lėšos bus papildomai paskirstytos numatytiems finansuoti projektams pagal ekspertų rekomendacijas.

Su finansuotais projektais susipažinti galima čia.