Skelbiame Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių pakeitimus


LKC-vizualas

Lietuvos kino centras skelbia atnaujintus Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių punktus. Pakeitimai atlikti atsižvelgus į šiais metais kino industrijai iššūkių tapusią ir darbus sutrikdžiusią antrąją pasaulinės COVID-19 pandemijos bangą Lietuvoje.

Pagal įsigaliojusį atnaujintą taisyklių 68 punktą filmo tęstinės gamybos statusas ir valstybinio finansavimo intensyvumas nustatomas LKC direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į ekspertų komisijos rekomendacijas. Esant motyvuotam prašymui,  LKC direktorius gali priimti sprendimą atidėti vieneriems metams tęstinio gamybos projekto antrųjų  metų finansavimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir (ar) karantiną, ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą, ir (ar) kultūros renginių organizavimą, LKC direktorius, esant motyvuotam prašymui, gali priimti sprendimą filmo tęstinės gamybos projektą finansuoti iki trijų biudžetinių metų.

Taip pat pagal atnaujintą taisyklių 112.1 punktą, filmo gamybos projekto vykdytojas, gavęs paramą filmo gamybai, privalo užbaigti filmą ir filmo premjerą Lietuvoje surengti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo paskutiniųjų finansavimo metų pabaigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir (ar) karantiną, ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą, ir (ar) kultūros renginių organizavimą, LKC direktorius, esant motyvuotam prašymui, gali priimti sprendimą leisti užbaigti filmą ir filmo premjerą Lietuvoje surengti ne vėliau kaip per vienerius metus Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus ekstremaliąją padėtį ir (ar) karantiną, ir panaikinus su tuo susijusius apribojimus ar kultūros įstaigų lankymo, kultūros paslaugų teikimo, ir (ar) kultūros renginių organizavimo draudimus.

Atnaujintą Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių redakciją galima rasti čia.