Lietuvos kino centrui pateiktos individualių stipendijų paraiškos perduotos ekspertams


LKC-vizualas

Lietuvos kino centrui pateiktos individualių stipendijų paraiškos perduotos stipendijų vertinimo ekspertų komisijai.

Iš viso sulaukta 129 kino kultūros ir meno kūrėjų paraiškų individualiai valstybės stipendijai gauti. 109 paraiškos, atitikusios Stipendijų kino kultūros ir meno kūrėjams aprašo reikalavimus, perduotos Stipendijų kino kultūros bei meno kūrėjams vertinimo ekspertų komisijos svarstymui.

Individuali stipendija skiriama individualiai kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti: filmo scenarijaus pirmajai versijai arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti; vykdyti tyrimus kino ar Lietuvos kino istorijos srityse; rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas.

Stipendijų vertinimo ekspertų komisijos sudėtis:

Dovilė Grigaliūnaitė – profesionali kino meno vertintoja, Auksė Kancerevičiūtė-Mažutienė – profesionali kino meno vertintoja, Gabija Siurbytė – filmų gamintoja ir Aistė Žegulytė – kino meno kūrėja.

Su vertinimo ekspertų komisijai pateiktų paraiškų sąrašu galite susipažinti čia.