Lietuvos kino centras skelbia 2020 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą


LKC-vizualas3-505x284

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia 2020 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą. 2020 m. atsinaujino paraiškų teikimo skelbimas. Nuo šiol kvietimas teikti paraiškas finansavimui skelbiamas dviem etapais: lapkričio mėnesį vyksta kino kultūros sklaidos veiklų konkursas (veiklos, nurodytos Taisyklių 7.1-7.3 papunkčiuose), o tęstinių kino festivalių kvietimas finansavimui bus skelbiamas sausio mėnesį.

Vadovaujantis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, šios programos lėšomis gali būti finansuojami:

– teminiai kino rodymai ir programos, kino meno pristatymo renginiai;

– leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija įvairiose medijose. Teikiant leidybos projekto paraišką prie paraiškos prašome pridėti planuojamo išleisti leidinio turinio aprašymą ir ištrauką (3-4 psl. apimties);

– Lietuvoje rengiami kino festivaliai, neatitinkantys Taisyklių 4.7 punkte nurodytos tęstinio kino festivalio sąvokos

Finansavimas gali būti siūlomas skirti projektams, surinkusiems ne mažiau nei 50 proc. galimų surinkti balų.

Paraiškas gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą.

Vienas pareiškėjas vieno konkurso metu gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

Teikiant kino kultūros sklaidos projekto paraišką, projekto išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 eurų, iš Lietuvos kino centro lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 eurų.

Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklės.

Paraiškų, sąmatos, finansavimo plano ir kitos formos.

Paraiškų teikimas

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt. DĖMESIO! Pašome paraiškas siųsti tik šiuo el. pašto adresu.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Kino kultūros sklaidos veiklų, nurodytų Taisyklių 7.1-7.3 papunkčiuose, paraiškos priimamos iki 2020 m. lapkričio 30 d. imtinai.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, el. p. g.narimanidze@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistė Karolina Dačkutė, tel. + 370 681 50144 el. p. k.dackute@lkc.lt.