Kviečiame teikti paraiškas Lietuvos kino apdovanojimams


LKC-vizualas3-505x284

Lietuvos kino centras kviečia teikti paraiškas pirmiesiems Lietuvos kino apdovanojimams, kurie vyks 2021 m. sausio 9 dieną Vilniaus Rotušėje. Renginį tiesiogiai transliuos LRT. Geriausieji bus įvertinti 20-tyje nominacijų.

Apdovanojimus steigia ir teikia Lietuvos kino centras, bendradarbiaudamas su Lietuvoje veikiančiomis kino kūrėjus vienijančiomis organizacijomis: Asociacija „ASIFA Lietuva“, Autorinio kino aljansu, Lietuvos aktorių gildija, Lietuvos animacijos asociacija, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos kino operatorių asociacija (LAC), Nepriklausomų prodiuserių asociacija.

Pretenduoti Apdovanojimams gali tik nacionaliniai filmai, kuriuos apibrėžia LR Kino įstatymas. Filmai turi būti užregistruoti Filmų registre.

2021 m. sausio mėnesį bus vertinami filmai, atitinkantys Nuostatuose nurodytas sąlygas ir demonstruoti paankstintu terminu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Teikiant paraišką vertinimui, privaloma pateikti dokumentus, patvirtinančius įvykusių filmų rodymų pradžią ir trukmę arba numatytų rodymų įsipareigojimus (spalio – gruodžio mėnesiais). Filmai, per nurodytą terminą antrą kartą išleisti į kino teatrus, negali būti teikiami vertinimui.
Papildyta 10.22: Filmams, kuriems yra skirta Lietuvos kino centro parama filmų platinimui Lietuvos kino teatruose, teikti pažymos apie demonstravimą šalies kinuose nereikia, šiuo duomenis centras jau turi.

Nominuotuosius rinks vertinimo komisija, kurią sudaro 8 nariai (-ės): vienas Lietuvos kinematografininkų sąjungos kino kritikų gildijos narys (-ė) ir septynių minimų organizacijų deleguoti (-os) kino profesionalai (-ės). Nominuotieji bus paskelti gruodžio pradžioje.

Susipažinkite su Lietuvos kino apdovanojimų nuostatais.

Paraiškos forma

Užpildytos paraiškos su priedais laukiamos iki 2020 m. lapkričio 11 d. Paraiškos pateikiamos LKC elektroniniu būdu − patvirtintos saugiu elektroniniu parašu elektroninio pašto adresu info@lkc.lt.

Renginio organizatoriai: Lietuvos kino centras ir LRT.